8 aprilie – Ziua Internațională a Romilor de pretutindeni

8 aprilie – Ziua Internațională a Romilor de pretutindeni

Ziua Internațională a romilor de pretutindeni a fost marcată, luni, 8 aprilie 2019, la Turda, în cadrul unui eveniment organizat în Sala Mare a Primăriei. La Congresul Mondial al Romilor, desfăşurat la Londra, în anul 1971, s-a luat decizia ca ziua de 8 aprilie să devină Ziua Internaţională a Romilor din întreaga lume iar scopul acestei zile este acela de a atrage atenţia societăţii asupra problemelor cu care se confruntă romii. În cadrul acestui eveniment au fost luate în discuție diverse teme ce privesc comunitățile rome din oraș și au fost prezentate proiectele administrației locale realizate, aflate în implementare sau în curs de a obține finanțare, proiecte care cuprind măsuri menite să crească semnificativ calitatea vieții persoanelor de etnie romă care trăiesc în zonele marginalizate sau care se confruntă cu diverse probleme:

1. „TURDA, ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu”, proiect implementat, finanțat din POCU. Acesta a prevăzut dezvoltarea comunitaților sărace cu risc de excluziune socială, prin implicarea membrilor acestora în cadrul GAL Urban Turda.
Prin proiect s-a realizat o strategie de dezvoltare a acestor zone, aprobată de MDRAPFE. Aprobarea acesteia permite atragerea de fonduri nerambursabile prin POR și POCU, de până la 7 milioane Euro pentru proiectele de investiții identificate ca prioritare în strategie.
PROIECTE PRIORITARE (2018-2019) – pentru care urmează să obținem finanțare:
• Realizare infrastructură tehnico-edilitară în Comunitatea Margaretelor (700.000 Euro)
• Construire locuințe sociale – 30 apartamente (1.470.000 Euro)
• Regenerarea spațiului public urban în Comunitatea Barbu Lăutaru (915.000 Euro)
• Reabilitarea locuințe sociale – 124 apartamente (865.000 Euro)
• Amenajare spațiu urban degradat prin construirea unu centru comunitar de igienă și sănătate și realizarea de campanii de informare și conștientizare în Zona Industrială (350.000 Euro)
• Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (laborator școală profesională) și sprijinirea accesului pe piața muncii (260.000 Euro)
• Amenajare spațiu urban degradat prin construirea unui centru social pentru copii aflați în situație de risc social și oferirea de servicii integrate beneficiarilor (420.000 Euro)
• Construirea și dotarea cu echipamente a unei întreprinderi de economie socială și sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor sociale vulnerabilă în cadrul structurii create (260.000 Euro)
• Creșterea șanselor de acces și menținere pe piața muncii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate de la nivelul teritoriului SDL și asistarea integrată a acestora (1.450.000 Euro).

2. Implementarea proiectului „CEPS Turda – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din Turda”
Finanțat în cadrul programului european „Școala pentru toți” (POCU), proiectul CEPS Turda are scopul de a preveni și a reduce abandonul școlar prin măsuri integrate. Astfel peste 500 de beneficiari, din care 75% de etnie romă, beneficiază de ateliere educaționale săptămânale (copii antepreșcolari și preșcolari), activități școală după școală inclusiv masă caldă (elevi ciclul primar), activități SEI – meditații la limba română și matematică (elevi ciclul gimnazial) și activități tip „Școala Mobilă” – o inovație în România. Valoarea totală a proiectului este de peste 6.000.000 lei.

3. Finanțare guvernamentală pentru străzile din zona industrială ( inclusiv str. Teclu) – 19 străzi
În această primăvară va începe modernizarea a 19 străzi din Cartierul Industrial: Str. Horticulturii, Str. Putna, Str. Alecu Russo, Str. Arieșului, Str. Brebeneilor, Str. Bujorului, Str. Nicolae Teclu, Str. Cânepiști, Str. Ana Ipătescu, Str. Săndulești, Str. Ceferiștilor, Str. Cheii, Str. Depoului, Str. Fabricii, Str. Cosmin, Str. Gării, Str. Petru Rareș, Str. Moților, Str. Bogata. Lucrările sunt finanțate cu fonduri guvernamentale, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Valoare peste 20.000.000 lei

4. Finanțare guvernamentală pentru școli (inclusiv Scoala Profesională Poiana)
Reabilitare și modernizare Școala Profesională Poiana în municipiul Turda, str. Câmpiei nr.51, judetul Cluj în vederea desfășurarii în bune condiții a procesului educațional (Reabilitare termică cladire, înlocuire tâmplarii exterioare, reabilitare acoperiș, amenajări interioare și dotari). Valoare: 1.087.912 lei.

5. Construire ansamblu de locuințe sociale (72 apartamente) întNegru Vodă – Valoare aprox. 13.000.000 lei – a fost aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico- economici prin HCL 12/31.01.2019

6. Proiectul Romact – implementat de CRCR Cluj în care Primaria Turda a fost partener:
– s-a înființat Grupul de Acțiune Comunitară Turda
– s-a realizat și aprobat în Consiliul Local Planul acțiune pentru comunitățile de romi
-s-a oferit sprijin pentru accesarea altori fonduri europene pentru zonele defavorizate (Turda oras incluziv, CEPS Turda)
– s-a oferit facilitare comunitară și s-au organizat acțiuni sociale în comunitățile de romi

X