230 Rezultate pentru: vanzarea fara licitatie

Hotărârea   nr. 13 privind  vânzarea fără licitaţie publică a unui  teren în suprafaţă de 111 mp, situat în Turda, Piaţa Romană, nr. 15, către Rusu Vasile şi soţia Rusu Iulia Paula

Consiliul Local  al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 31.01.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea  vânzării fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă […]

Hotărârea nr. 10 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 111 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Salciei fn, către Cormoş Lucian Ilie şi Cormoş Narcisa Luminiţa

  Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 31.01.2014; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vânzării fără licitaţie publică a unui teren în […]

Hotărârea nr. 105 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren şi clădire, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Zambilelor, nr. 2, bloc V32, apartamentul nr. 16, către Rus Călin Ioan

  Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 30.04.2014; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării fără licitaţie publică a unui imobil – […]

Hotărârea nr. 222 privind vânzarea fără licitatie publică a unui imobil – clădire, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Calea Victoriei, nr. 9, apartamentul nr. 25, către doamna Munteanu Adriana

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 30.09.2014; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vânzării fără licitatie publică a unui imobil – clădire, […]

Hotărârea nr. 248 privind vânzarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 62 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. P-ța Republicii, nr. 28 către S.C. COFETARIA DANA S.R.L. Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedință ordinară în data de 27.11.2014. Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui teren in suprafata […]

Hotărârea nr. 249 privind vânzarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 312 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Petru Maior, nr. 137, către Sandor Mariana

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară în data de 27.11.2014. Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui teren in suprafata […]

Hotărârea nr. 275 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren in suprafata de 9 mp, situat în Turda, str. Republicii, nr. 28, către d-na. Luca Aurelia

  Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 17.12.2014; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren […]

Hotărârea nr. 11 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – apartament, situat în Turda, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, ap. 43 către d-na. Paleoca Rodica

  Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.01.2015; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – apartament, situat în […]

Hotărârea nr. 12 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren, situat în Turda, str. Ocnelor, nr. 1, către d-l. Baciu Dumitru si sotia Baciu Elena

  Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.01.2015; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren, situat în […]

X