ANUNȚ

A N U N Ț

Primăria municipiului Turda – Direcția Impozite și Taxe Locale – aduce la cunoștința contribuabililor, persoane fizice și persoane juridice, că termenul de plată pentru impozitele și taxele locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren, impozit asupra mijloacelor de transport, publicitate) semestrul II (perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018), conform Legii 227/2015, este 30 septembrie 2018.

Șef serviciu evidență încasare ITL
Crișan Mirela

X