ANUNT

ANUNT

MUNICIPIUL TURDA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”CONSTRUIRE AUTOBAZĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE AFERENTE PE STRADA STADIONULUI F.N.” în municipiul Turda, str. Stadionului F.N., județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 09,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00, în termen de 5 zile de la publicarea anunțului în ziar”

X