Anunț modificare componență Consiliul Director GAL Urban Turda

Asociația GAL URBAN TURDA cu sediul în Turda, Jud. Cluj, Str. Ștefan cel Mare nr. 38, anunță publicul interesat asupra modificării, începând cu data de 29.11.2017,a componenței Asociației GAL URBAN TURDA prin aprobarea de către Comitetul Director și validarea de către Adunarea Generală a trei noi membri și anume: Școala Gimnazială Horea, Cloșca și Crișan din Turda,Asociația The Da Vinci System din Turda și KOSZTA Alexandra, persoană fizică.

 

Președinte Consiliu Director
Cristian-Octavian MATEI

X