ANUNȚ NEGOCIERE DIRECTĂ

Informaţii generale privind proprietarul: Municipiul Turda, cod fiscal 4378930, Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, tel: 0264 313160, www. primariaturda.ro.

Informaţii generale privind obiectul inchirierii:  spatiu in suprafata utila de 55 mp., din care sala vanzare in suprafata de 39,60 mp., si dependinte in suprafata de 15,40 mp., situat  in Turda, str. Ariesului, nr.24.

Informaţii privind documentaţia de atribuire:

1.Documentaţia de atribuire se ridică de la camera 5, a Instituţiei şi se poate obţine începând cu data de 05.01.2018  ora 10:00 pe baza unei cereri scrise şi a chitanţei de la caseria unităţii.

2.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: documentaţia de atribuire costa 150 lei, iar suma se achită la caseria unităţii.

3.Garantia de participare este in cuantum de 473 lei, iar suma se achită la caseria unităţii.

Informaţii privind ofertele:

1. Ofertele se depun la sediul Instituţiei din Municipiul Turda, cod fiscal 4378930, Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj camera 15-1 exemplar original.
2. Data limită de depunere a ofertelor: 08.01.2018- ora 15:00.
3. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 09.01.2018, Ora 12,30 – sala de protocol Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, tel: 0264 313160, www. primariaturda.ro.
4. Denumirea, adresa, numărul de telefon, şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:Tribunalul Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 0264-596110, www.tribunalulcluj.ro.
5. Data transmiterii anunţului negocierii în vederea publicării:05.01.2018.

 

 

X