Cetățenii municipiului Turda sunt invitați în perioada 26.09.2018. – 20.10.2018., să transmită observaţii și propuneri privind propunerea de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu

Cetățenii municipiului Turda sunt invitați în perioada 26.09.2018. – 20.10.2018., să transmită observaţii și propuneri privind propunerea de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE CENTRU LOGISTIC, CREERE ACCES, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE
în municipiul Turda str.22 Decembrie 1989 nr.35

Perioada de consultare: 26.09.2018. – 20.10.2018.,
Depunere observații, sesizări: la registratura primăriei cam.15 sau site: e-mail: contact@primariaturda.ro
Răspuns la obiecții, sesizări și sugestii înregistrate cu date de contact, la Primăria Turda: 22-24.10.2018.
Amplasament: Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr.35, jud Cluj (fosta SILICA/ 9 Mai/ Casirom SA/, teritoriu intravilan)
Inițiator : NAIRDA UTILCOM SRL, com./sat Petreștii de Jos nr.222A, jud.Cluj
Elaborat : SC 49 Studio SRL Cluj-Napoca,
Abilitat R.U.R.: arh. Corina Moldovan
Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului: arhitect șef Iosif Dumitru, consilier Vrabete Mihaela, consilier Vass Sara, Primaria mun.Turda

Consultă documente
1_panou mediatizare-PUDcentruLogistic-22Dec1989nr35
2_incadrareINzonaPUD-centruLogistic-22Dec1989nr35
3_situatiaExistentaPUD-centruLogistic-22Dec1989nr35
4_reglementariUrbanistice-PUDcentruLogistic-22Dec1989nr35
5_reteleEdilitare-PUDcentruLogistic-22Dec1989nr35
6_circulatiaTerenurilor-PUDcentruLogistic-22Dec1989nr35
memoriuPUDcentruLogistic-22Dec1989nr35

X