Anul 2018

12 martie 2018

Hotărârea nr. 55 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 55 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară în data de 28.02.2018; Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 coroborat cu art […]
12 martie 2018

Hotărârea nr. 54 privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a municipiului Turda, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 54 privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a municipiului Turda, pentru anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința […]
12 martie 2018

Hotărârea nr. 53 privind exprimarea acordului Municipiului Turda în vederea reproducerii tabloului Dieta de la Turda

Hotărârea nr. 53 privind exprimarea acordului Municipiului Turda în vederea reproducerii tabloului Dieta de la Turda Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.02.2018; Luând în dezbatere […]
12 martie 2018

Hotărârea nr. 52 privind organizarea şi desfăşurarea proiectului expoziţional şi concurs pentru elevi “Marea Unire. Unitate prin artă”

Hotărârea nr. 52 privind organizarea şi desfăşurarea proiectului expoziţional şi concurs pentru elevi “Marea Unire. Unitate prin artă” Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.02.2018; Luând […]
12 martie 2018

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară […]
12 martie 2018

Hotărârea nr. 50 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Turda a imobilului aservit în suprafața de 118,27 mp cu destinația de drum public în completarea Aleii Mureș

Hotărârea nr. 50 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Turda a imobilului aservit în suprafața de 118,27 mp cu destinația de drum public în completarea Aleii Mureș Consiliul Local al Municipiului […]
12 martie 2018

Hotărârea nr. 49 privind repartizarea unei locuințe de necesitate

Hotărârea nr. 49 privind repartizarea unei locuințe de necesitate Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe […]
12 martie 2018

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea punerii la dispoziţie către SC GREENVIRO SRL a terenului cu suprafaţa de 76.035 mp, situat în Municipiul Turda, pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a sitului ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche prin implementarea măsurilor din Planul de Management”

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea punerii la dispoziţie către SC GREENVIRO SRL a terenului cu suprafaţa de 76.035 mp, situat în Municipiul Turda, pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a sitului […]
12 martie 2018

Hotărârea nr. 47 privind aprobarea asocierii Municipiului Turda la Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”

Hotărârea nr. 47 privind aprobarea asocierii Municipiului Turda la Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială” Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.02.2018; Luând […]
12 martie 2018

Hotărârea nr. 46 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 46 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare […]
X