Anul 2018

3 august 2018

Hotărârea nr. 239 privind repartizarea unei locuințe de necesitate

Hotărârea nr. 239 privind repartizarea unei locuințe de necesitate Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2018. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 238 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 50148 Turda, prevăzut cu nr. top. 285/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda str. Avram Iancu, nr. 8, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 238 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 50148 Turda, prevăzut cu nr. top. 285/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda str. Avram Iancu, nr. 8, […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 237 privind acordarea de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 237 privind acordarea de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda întrunit […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 236 privind aprobarea completării anexei nr. 2 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018

Hotărârea nr. 236 privind aprobarea completării anexei nr. 2 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 235 privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Turda

Hotărârea nr. 235 privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 26.07.2018. Luând în dezbatere proiectul […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 234 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A.

Hotărârea nr. 234 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A. Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 26.07.2018; Luând în considerare […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 233 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2018 a societăţii Salina Turda S.A.

Hotărârea nr. 233 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2018 a societăţii Salina Turda S.A. Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 26.07.2018; Luand in considerare […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 232 privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 131/2010 referitoare la reglementarea regimului de aprovizionare a agenţilor economici din zona centrală a Municipiului Turda

Hotărârea nr. 232 privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 131/2010 referitoare la reglementarea regimului de aprovizionare a agenţilor economici din zona centrală a Municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 231 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 231 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 230 privind aprobarea evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri finanţate din bugetul local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 230 privind aprobarea evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri finanţate din bugetul local al Municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 26.07.2018. Luând în […]
X