Anul 2018

11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 354 privind închirierea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 102-104, în vederea extinderii construcţiei prin crearea unui acces (rampă pentru dizabilităţi) pentru SC MEGA IMAGE SRL

Hotărârea nr. 354 privind închirierea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 102-104, în vederea extinderii construcţiei prin crearea unui acces (rampă […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 353 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda s.a.

Hotărârea nr. 353 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda s.a. Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 28.11.2018; Luând în considerare […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 352 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2018 a societăţii Salina Turda S.A.

Hotărârea nr. 352 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2018 a societăţii Salina Turda S.A. Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 28.11.2018; Luand in considerare […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 351 privind aprobarea darii in administrare a bunului imobil “patinoar artificial in suprafata de 600 metri patrati” si stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2018-2019

Hotărârea nr. 351 privind aprobarea darii in administrare a bunului imobil “patinoar artificial in suprafata de 600 metri patrati” si stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2018-2019 Consiliul Local al municipiului […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 350 privind aprobarea completarii preturilor practicate de Societatea Domeniul Public Turda S.A.

Hotărârea nr. 350 privind aprobarea completarii preturilor practicate de Societatea Domeniul Public Turda S.A. Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in şedinta ordinară din data de 28.11.2018; Luând în dezbatere proiectul de […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 349 privind aprobarea schimbării denumirii unei străzi din Municipiul Turda

Hotărârea nr. 349 privind aprobarea schimbării denumirii unei străzi din Municipiul Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2018; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 348 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice

Hotărârea nr. 348 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinta ordinară din data de […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 347 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice

Hotărârea nr. 347 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinta ordinară din data de […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 346 privind aprobarea suplimentării numărului burselor de merit şi suma aferentă acestora ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2017-2018

Hotărârea nr. 346 privind aprobarea suplimentării numărului burselor de merit şi suma aferentă acestora ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2017-2018 Consiliul Local […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 345 privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotărârea nr. 345 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
X