Anul 2018

3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 311 privind aprobarea închirierii către Şcoala Postliceală “Henri Coandă” Turda a unor spaţii situate administrativ în Municipiul Turda str. Ştefan cel Mare nr. 6

Hotărârea nr. 311 privind aprobarea închirierii către Şcoala Postliceală “Henri Coandă” Turda a unor spaţii situate administrativ în Municipiul Turda str. Ştefan cel Mare nr. 6 Consiliul Local al Municipiului Turda intrunit […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 310 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 59174 Turda, prevazut cu nr. top. 2206/2, situat administrativ în Municipiul Turda, str. G-ral. Dragalina, nr. 143-145, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 310 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 59174 Turda, prevazut cu nr. top. 2206/2, situat administrativ în Municipiul Turda, str. G-ral. Dragalina, nr. 143-145, […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 309 privind aprobarea documentaţiei tehnice de identificare a unui imobil situat în Municipiul Turda, str. Ocnelor, în teren şi la cartea funciară şi elaborarea operaţiunilor de carte funciară necesare elaborării dreptului de proprietate

Hotărârea nr. 309 privind aprobarea documentaţiei tehnice de identificare a unui imobil situat în Municipiul Turda, str. Ocnelor, în teren şi la cartea funciară şi elaborarea operaţiunilor de carte funciară necesare elaborării […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 308 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF nr. 55094 Turda, prevazut cu nr. top. 510/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda, Calea Victoriei nr. 15F, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 308 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF nr. 55094 Turda, prevazut cu nr. top. 510/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda, Calea Victoriei nr. 15F, judeţul […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 307 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 97 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Liliacului nr. 8, către Călugăr Raul Bogdan

Hotărârea nr. 307 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 97 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Liliacului nr. 8, către Călugăr Raul […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 306 privind modificarea HCL nr. 9/2018 referitoare la aprobarea închirierii fără licitaţie a spaţiului situat administrativ în Municipiul Turda str. George Coşbuc nr. 3, ap. 3 către Societatea Profesională Notarială Potaissa

Hotărârea nr. 306 privind modificarea HCL nr. 9/2018 referitoare la aprobarea închirierii fără licitaţie a spaţiului situat administrativ în Municipiul Turda str. George Coşbuc nr. 3, ap. 3 către Societatea Profesională Notarială […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 305 privind modificarea HCL nr. 229/2018 referitoare la aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 108/1993

Hotărârea nr. 305privind modificarea HCL nr. 229/2018 referitoare la aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 108/1993 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 27.09.2018; Luând în dezbatere […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 304 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 4771 din 02.04.2010

Hotărârea nr. 304 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 4771 din 02.04.2010 Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedinta […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 303 privind aprobarea modificării Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2018, anexă la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda aprobat prin HCL nr. 69/2018

Hotărârea nr. 303 privind aprobarea modificării Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2018, anexă la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 302 privind aprobarea completării anexei nr. 3 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018

Hotărârea nr. 302 privind aprobarea completării anexei nr. 3 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru […]
X