Anul 2018

11 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 369 privind aprobarea modificării unor poziţii din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 145/1999

Hotărârea nr. 369 privind aprobarea modificării unor poziţii din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 145/1999 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedintă ordinară în data de 20.12.2018; […]
11 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 368 privind aprobarea rectificării anexei nr. 1 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 368 privind aprobarea rectificării anexei nr. 1 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în […]
11 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 367 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Turda

Hotărârea nr. 367 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 20.12.2018; Luând în […]
11 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 366 privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotărârea nr. 366 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
11 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 365 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018

Hotărârea nr. 365 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.12.2018; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind executia bugetului […]
12 decembrie 2018

Hotărârea nr. 364 privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotărârea nr. 364 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa de îndată din data de 11.12.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 363 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 363 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară în data de 28.11.2018; Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 coroborat cu art […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 362 privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 362 privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 361 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Casa de Cultură Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 361 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Casa de Cultură Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 360 privind aprobarea proiectului „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 360 privind aprobarea proiectului „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride” şi a cheltuielilor legate de proiect Consiliul Local al municipiului […]
X