Anul 2018

3 august 2018

Hotărârea nr. 235 privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Turda

Hotărârea nr. 235 privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 26.07.2018. Luând în dezbatere proiectul […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 234 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A.

Hotărârea nr. 234 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A. Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 26.07.2018; Luând în considerare […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 233 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2018 a societăţii Salina Turda S.A.

Hotărârea nr. 233 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2018 a societăţii Salina Turda S.A. Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 26.07.2018; Luand in considerare […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 232 privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 131/2010 referitoare la reglementarea regimului de aprovizionare a agenţilor economici din zona centrală a Municipiului Turda

Hotărârea nr. 232 privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 131/2010 referitoare la reglementarea regimului de aprovizionare a agenţilor economici din zona centrală a Municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 231 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 231 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 230 privind aprobarea evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri finanţate din bugetul local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 230 privind aprobarea evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri finanţate din bugetul local al Municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 26.07.2018. Luând în […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 229 privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 108/1993

Hotărârea nr. 229 privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 108/1993 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 26.07.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 228 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis

Hotărârea nr. 228 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis Consiliul local al Municipiului Turda, întrunit […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 227 privind execuţia bugetului pe trimestrul II 2018

Hotărârea nr. 227 privind execuţia bugetului pe trimestrul II 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.07.2018; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind executia bugetului […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 226 privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotărârea nr. 226 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.07.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
X