Anul 2018

1 februarie 2018

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, pentru anul 2018

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință ordinară în data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului Serviciului Public […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 24 privind stabilirea coeficienților și salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda, precum și a salariaților instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în ședință ordinară din data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea coeficienților și salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 23 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a Municipiului Turda în calitate de membru al Asociației GAL URBAN TURDA

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului cotizației anuale a Municipiului Turda în calitate de […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 22 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda, pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, cu privire la aprobarea […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 21 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, cu privire la aprobarea […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 20 privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2018, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară la data de 25.01.2018. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 19 privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2018 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2018. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2018 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 18 privind aprobarea Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii- DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii : « Reabilitare si modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda lot proiect finanţat din alte surse »

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 25.01.2018; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii- DALI si a principalilor […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 17 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului LAZĂR ALEXANDRU

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 16 privind aprobarea înlocuirii anexei la HCL nr. 3/2018 referitoare la asocierea Municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă ordinară în data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea înlocuirii anexei la HCL nr. 3/2018 referitoare la asocierea Municipiului Turda […]
X