Anul 2018

12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 74 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 74 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018; Luând în […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 73 privind aprobarea organigramei societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 73 privind aprobarea organigramei societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 72 privind completarea anexei la HCL nr. 363/2017 referitoare la aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru parcările rezervate, respectiv parcările cu plată

Hotărârea nr. 72 privind completarea anexei la HCL nr. 363/2017 referitoare la aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru parcările rezervate, respectiv parcările cu plată Consiliul […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 71 privind aprobarea majorării tarifelor pentru marcaj şi premarcaj transversal, longitudinal şi pentru vopsit borduri

Hotărârea nr. 71 privind aprobarea majorării tarifelor pentru marcaj şi premarcaj transversal, longitudinal şi pentru vopsit borduri Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018. Luând în […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 70 privind aprobarea majorării tarifului pentru placuţa cu date privind rezervarea locului de parcare

Hotărârea nr. 70 privind aprobarea majorării tarifului pentru placuţa cu date privind rezervarea locului de parcare Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018. Luând în dezbatere […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 69 privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2018, anexă la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 69 privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2018, anexă la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 68 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2018

Hotărârea nr. 68 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2018 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A. aferent exercitiului financiar al anului 2018

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A. aferent exercitiului financiar al anului 2018 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 66 privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2017-2018

Hotărârea nr. 66 privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2017-2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 65 privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotărârea nr. 65 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
X