Anul 2018

12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 81 privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii- DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii: « Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzilor: str. Basarabiei, str. Bucovinei, str. Nicolae Iorga şi str. Andrei Mureşanu din Municipiul Turda »

Hotărârea nr. 81 privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii- DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii: « Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzilor: str. Basarabiei, […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 80 privind aprobarea atribuirii spaţiului situat în Turda, str. George Coşbuc nr. 3, către Fundaţia “Sfântul Ierarh Nicolae”, în vederea amenajării unui centru de evidenţă, consiliere şi de informare a persoanelor de vârsta a III-a

Hotărârea nr. 80 privind aprobarea atribuirii spaţiului situat în Turda, str. George Coşbuc nr. 3, către Fundaţia “Sfântul Ierarh Nicolae”, în vederea amenajării unui centru de evidenţă, consiliere şi de informare a […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 79 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 39 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa Basarabiei fn, către domnul Moldovan Vasile şi soţia Moldovan Mirela

Hotărârea nr. 79 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 39 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa Basarabiei fn, către domnul Moldovan Vasile […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 78 privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren în vederea construirii unei locuinte individuale

Hotărârea nr. 78 privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren în vederea construirii unei locuinte individuale Consiliul Local al […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 77 privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a parcărilor şi terenurilor cu destinaţie garaj din Municipiul Turda

Hotărârea nr. 77 privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a parcărilor şi terenurilor cu destinaţie garaj din Municipiul Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 76 privind aprobarea Regulamentului privind întreţinerea şi folosirea spaţiilor şi locurilor de joacă din Municipiul Turda

Hotărârea nr. 76 privind aprobarea Regulamentului privind întreţinerea şi folosirea spaţiilor şi locurilor de joacă din Municipiul Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018; Luând […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 75 privind aprobarea Regulamentului intern al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 75 privind aprobarea Regulamentului intern al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018; Luând în dezbatere proiectul de […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 74 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 74 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018; Luând în […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 73 privind aprobarea organigramei societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 73 privind aprobarea organigramei societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind […]
12 aprilie 2018

Hotărârea nr. 72 privind completarea anexei la HCL nr. 363/2017 referitoare la aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru parcările rezervate, respectiv parcările cu plată

Hotărârea nr. 72 privind completarea anexei la HCL nr. 363/2017 referitoare la aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru parcările rezervate, respectiv parcările cu plată Consiliul […]
X