Anul 2018

7 iunie 2018

Hotărârea nr. 139 privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Construire imobil de locuinţe cu 8 apartamente D+P+3E în municipiul Turda, str. Augustin Bunea nr. 23

Hotărârea nr. 139 privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Construire imobil de locuinţe cu 8 apartamente D+P+3E în municipiul Turda, str. Augustin Bunea nr. 23 Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în […]
7 iunie 2018

Hotărârea nr. 138 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Turda, în domeniul public al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 138 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Turda, în domeniul public al Municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 29.05.2018; […]
7 iunie 2018

Hotărârea nr. 137 privind atribuirea imobilului situat în municipiul Turda, str. Republicii nr. 15, ap. 12 către Partidul Alianţa Liberalilor şi Democratilor (ALDE) Filiala Turda

Hotărârea nr. 137 privind atribuirea imobilului situat în municipiul Turda, str. Republicii nr. 15, ap. 12 către Partidul Alianţa Liberalilor şi Democratilor (ALDE) Filiala Turda Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în […]
7 iunie 2018

Hotărârea nr. 136 privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică a unui numar de 20 bucaţi structură metalică

Hotărârea nr. 136 privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică a unui numar de 20 bucaţi structură metalică Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit […]
7 iunie 2018

Hotărârea nr. 135 aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Turda şi societatea Criteria Inc SRL în vederea amenajării unui teren sportiv multifuncţional din incinta Colegiului Naţional Mihai Viteazu

Hotărârea nr. 135 aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Turda şi societatea Criteria Inc SRL în vederea amenajării unui teren sportiv multifuncţional din incinta Colegiului Naţional Mihai Viteazu Consiliul Local al Municipiului […]
7 iunie 2018

Hotărârea nr. 134 privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2017 precum şi a raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2017, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 134 privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2017 precum şi a raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2017, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL Consiliul Local al Municipiului Turda […]
7 iunie 2018

Hotărârea nr. 133 privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2017 şi repartizarea profitului aferent anului 2017, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2017, respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2017 la societatea Domeniul Public Turda S.A.

Hotărârea nr. 133 privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2017 şi repartizarea profitului aferent anului 2017, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2017, respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2017 la […]
7 iunie 2018

Hotărârea nr. 132 privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2017 şi repartizarea profitului aferent anului 2017, a execuţiei bugetare aferente anului 2017, aprobarea raportului de activitate al administratorilor şi al directorului general la 31.12.2017 respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2017 la societatea Salina Turda SA.

Hotărârea nr. 132 privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2017 şi repartizarea profitului aferent anului 2017, a execuţiei bugetare aferente anului 2017, aprobarea raportului de activitate al administratorilor şi al directorului general la […]
7 iunie 2018

Hotărârea nr. 131 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului competiţional 2017-2018 – retur al Asociaţiei Club Sportiv Sticla Arieşul Turda

Hotărârea nr. 131 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului competiţional 2017-2018 – retur al Asociaţiei Club Sportiv Sticla Arieşul Turda Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară […]
7 iunie 2018

Hotărârea nr. 130 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice

Hotărârea nr. 130 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinta ordinară din data de […]
X