Anul 2018

11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 359 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Construire autobază și amenajări exterioare aferente pe str. Stadionului FN și amenajare parcare pe str. 22 Decembrie 1989”, municipiul Turda și a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 359privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Construire autobază și amenajări exterioare aferente pe str. Stadionului FN și amenajare parcare pe str. 22 Decembrie 1989”, municipiul Turda și a indicatorilor tehnico-economici […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 358 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Revitalizarea spatiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda” și a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 358 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Revitalizarea spatiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda” și a indicatorilor tehnico-economici Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 357 privind aprobarea modificării art. 1 al HCL nr. 139/29.05.2018, referitor la Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinţe cu 8 apartamente D+P+3E în municipiul Turda, str. Augustin Bunea nr. 23

Hotărârea nr. 357 privind aprobarea modificării art. 1 al HCL nr. 139/29.05.2018, referitor la Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinţe cu 8 apartamente D+P+3E în municipiul Turda, str. Augustin […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 356 privind aprobarea modificării art. 1 al HCL nr. 334 din 31.10.2018 referitoare la indicii urbanistici pentru Planul Urbanistic de Detaliu – Construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi împrejmuire în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 35

Hotărârea nr. 356 privind aprobarea modificării art. 1 al HCL nr. 334 din 31.10.2018 referitoare la indicii urbanistici pentru Planul Urbanistic de Detaliu – Construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 355 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Construire locuinţe colective P+2E în Municipiul Turda, str. Simion Bărnuţiu, nr. 19

Hotărârea nr. 355 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Construire locuinţe colective P+2E în Municipiul Turda, str. Simion Bărnuţiu, nr. 19 Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 354 privind închirierea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 102-104, în vederea extinderii construcţiei prin crearea unui acces (rampă pentru dizabilităţi) pentru SC MEGA IMAGE SRL

Hotărârea nr. 354 privind închirierea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 102-104, în vederea extinderii construcţiei prin crearea unui acces (rampă […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 353 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda s.a.

Hotărârea nr. 353 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda s.a. Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 28.11.2018; Luând în considerare […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 352 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2018 a societăţii Salina Turda S.A.

Hotărârea nr. 352 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2018 a societăţii Salina Turda S.A. Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 28.11.2018; Luand in considerare […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 351 privind aprobarea darii in administrare a bunului imobil “patinoar artificial in suprafata de 600 metri patrati” si stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2018-2019

Hotărârea nr. 351 privind aprobarea darii in administrare a bunului imobil “patinoar artificial in suprafata de 600 metri patrati” si stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2018-2019 Consiliul Local al municipiului […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 350 privind aprobarea completarii preturilor practicate de Societatea Domeniul Public Turda S.A.

Hotărârea nr. 350 privind aprobarea completarii preturilor practicate de Societatea Domeniul Public Turda S.A. Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in şedinta ordinară din data de 28.11.2018; Luând în dezbatere proiectul de […]
X