Anul 2018

3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 301 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis

Hotărârea nr. 301 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis Consiliul local al Municipiului Turda, întrunit […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 300 privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotărârea nr. 300 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 299 privind utilizarea Fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 299 privind utilizarea Fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018; Luând în dezbatere proiectul de […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 298 privind aprobarea proiectului „ADEPT-Administraţie digitală eficientă pentru cetăţenii din Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 298 privind aprobarea proiectului „ADEPT-Administraţie digitală eficientă pentru cetăţenii din Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.09.2018; […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 297 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda

Hotărârea nr. 297 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 296 privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotărârea nr. 296 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.09.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 295 privind utilizarea Fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 295 privind utilizarea Fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.09.2018; Luând în dezbatere proiectul de […]
20 septembrie 2018

Hotărârea nr. 294 privind aprobarea suplimentării numărului de locuri la Cresa nr. 4 din Municipiul Turda

Hotărârea nr. 294 privind aprobarea suplimentării numărului de locuri la Cresa nr. 4 din Municipiul Turda Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa de îndată din data de 12.09.2018. Luând în […]
20 septembrie 2018

Hotărârea nr. 293 privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotărârea nr. 293 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa de îndată din data de 12.09.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului […]
20 septembrie 2018

Hotărârea nr. 292 privind utilizarea Fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 292 privind utilizarea Fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa de îndată din data de 12.09.2018; Luând în dezbatere proiectul […]
X