Anul 2018

1 februarie 2018

Hotărârea nr. 15 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 14 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociaţiei Club Sportiv Sticla Arieşul Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedinţă ordinară în data de 25.01.2018 . Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 13 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2018-2019

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea costului de instituţionalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă“Acoperământul Maicii Domnului” Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea costului de institutionalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 11 privind modificarea HCL nr. 198/2017 referitoare la aprobarea încheierii unui contract de locaţiune pentru un imobil clădire situat în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 31-33

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă ordinară în data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 198/2017 referitoare la aprobarea încheierii unui contract de locaţiune […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea modificării articolului 3 al HCL nr. 378/2017 referitoare la concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 26 mp, înscris în CF nr. 62764 Turda, nr. cadastral 62764, în vederea extinderii construcţiei pentru d-na Suciu Maria

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţă ordinară la data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării articolului 3 al HCL nr. 378/2017 referitoare la concesionarea fără […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 9 privind aprobarea închirierii fără licitaţie a spaţiului situat administrativ în Municipiul Turda str. George Coşbuc nr. 3, ap. 3 către Societatea Profesională Notarială Potaissa

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedinţă ordinară la data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie a spaţiului situat administrativ în Municipiul Turda str. […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 8 privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63320 Turda, nr. cadastral 63320

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă ordinară în data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63320 Turda, […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62289 Turda, nr. top. 512/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară in data de 25.01.2018; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62289 Turda, […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 6 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2017

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2018; Luand in dezbatere Proiectul de hotărâre privind executia bugetului pe trimestrul IV 2017, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar […]
X