Anul 2018

21 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 344 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei :” Extindere si reamenajare Parc Zoologic si de Agrement Turda, judetul Cluj”

Hotărârea nr. 344 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei :” Extindere si reamenajare Parc Zoologic si de Agrement Turda, judetul Cluj” Consiliul Local Municipal Turda […]
21 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 343 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2791 mp, înscris în CF nr. 57672 Turda, nr. cadastral 57672, către Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Hotărârea nr. 343 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2791 mp, înscris în CF nr. 57672 Turda, nr. cadastral 57672, către Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia […]
21 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 342 privind revocarea dreptului de administrare al Judeţului Cluj asupra imobilului teren, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Cheii, fn

Hotărârea nr. 342 privind revocarea dreptului de administrare al Judeţului Cluj asupra imobilului teren, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Cheii, fn Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa de îndată […]
21 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 341 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 341 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare […]
21 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 340 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură

Hotărârea nr. 340 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa de îndată din data de 19.11.2018; Luând în […]
13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 339 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT „SFANTA MARIA” + STRUCTURA SI CRESA NR. 5 și a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 339 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT „SFANTA MARIA” + STRUCTURA SI CRESA NR. 5 și a indicatorilor tehnico-economici Consiliul Local al […]
13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 338 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDELUL ISTET SI A CRESEI NR. 4” și a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 338 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDELUL ISTET SI A CRESEI NR. 4” și a indicatorilor tehnico-economici Consiliul Local al municipiului […]
13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 337 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –Schimbare zonă unități agricole în zonă industrială, agro-industrială, depozitare și funcțiuni complementare în Trup T7 teritoriu intravilan cu acces comandat din str.Câmpei sau indirect din UAT Câmpia Turzii, str.Laminoriștilor

Hotărârea nr. 337 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –Schimbare zonă unități agricole în zonă industrială, agro-industrială, depozitare și funcțiuni complementare în Trup T7 teritoriu intravilan cu acces comandat din str.Câmpei sau […]
13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 336 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent Construire depozit P, corp administrativ P+M, cabină poartă, amenajare platformă de lucru și cântar, împrejmuire teren, alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, drum de acces, organizare de șantier pentru zona Valea Sărată – tarlaua 48 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestei incinte și introducerea în teritoriu intravilan a suprafeței de 10000 mp

Hotărârea nr. 336 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent Construire depozit P, corp administrativ P+M, cabină poartă, amenajare platformă de lucru și cântar, împrejmuire teren, alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, […]
13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 335 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent Construire centru logistic și amenajări exterioare în zona Valea Sfântului Ioan – tarlaua 47 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestei incinte și introducerea în teritoriu intravilan în suprafață de 10000 mp

Hotărârea nr. 335 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent Construire centru logistic și amenajări exterioare în zona Valea Sfântului Ioan – tarlaua 47 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului […]
X