Anul 2018

12 martie 2018

Hotărârea nr. 44 privind validarea domnului Filip Dragoş Mihai în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda SA

Hotărârea nr. 44 privind validarea domnului Filip Dragoş Mihai în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda SA Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă ordinară în […]
12 martie 2018

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2018

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2018 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă ordinară în data […]
12 martie 2018

Hotărârea nr. 42 pentru aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere în municipiul Turda

Hotărârea nr. 42 pentru aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere în municipiul Turda Consiliul Local […]
12 martie 2018

Hotărârea nr. 41 privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii- DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii : « Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzilor: str. Basarabiei, str. Bucovinei, str. Nicolae Iorga şi str. Andrei Mureşanu din municipiul Turda »

Hotărârea nr. 41 privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii- DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii : « Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzilor: str. Basarabiei, […]
12 martie 2018

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii- DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii : « Reabilitare si modernizare străzi în municipiul Turda – lot finanţat din creditul intern şi alte surse »

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii- DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii : « Reabilitare si modernizare străzi în municipiul Turda – […]
12 martie 2018

Hotărârea nr. 39 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice

Hotărârea nr. 39 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinta ordinară din data de […]
27 februarie 2018

Hotărârea nr. 38 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţă de îndată în data de 22.02.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală […]
27 februarie 2018

Hotărârea nr. 37 privind aprobarea proiectului „Restaurarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Castrului legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa de îndată din data de 22.02.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea proiectului […]
27 februarie 2018

Hotărârea nr. 36 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Turda, Piața Republicii nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” și a indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa de îndată din data de 22.02.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea documentatiei […]
20 februarie 2018

Hotărârea nr. 35 privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda, pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, cu privire la aprobarea […]
X