Anul 2018

1 februarie 2018

Hotărârea nr. 9 privind aprobarea închirierii fără licitaţie a spaţiului situat administrativ în Municipiul Turda str. George Coşbuc nr. 3, ap. 3 către Societatea Profesională Notarială Potaissa

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedinţă ordinară la data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie a spaţiului situat administrativ în Municipiul Turda str. […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 8 privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63320 Turda, nr. cadastral 63320

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă ordinară în data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63320 Turda, […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62289 Turda, nr. top. 512/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară in data de 25.01.2018; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62289 Turda, […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 6 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2017

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2018; Luand in dezbatere Proiectul de hotărâre privind executia bugetului pe trimestrul IV 2017, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 5 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Giurgiu Nicolaie

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 25.01.2018; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Giurgiu Nicolaie, elaborat din initiativa […]
1 februarie 2018

Hotărârea nr. 4 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Cojocaru Igor şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 25.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Cojocaru […]
10 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 3 privind asocierea Municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă extraordinară în data de 09.01.2018; Luînd în dezbatere proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului […]
10 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 2 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 158 din 12.05.2017 de aprobare a Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:” Sala de sport competiţională de nivel internaţional, Baza sportivă Turda, în Municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinară în data de 09.01.2018; Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 158 din 12.05.2017 de aprobare a Studiului […]
10 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 1 privind prorogarea până la 01.07.2018 a termenului prevăzut la art. 1 din HCL nr. 360/09.11.2017 referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Turda şi pentru aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare

Consiliul Localal al municipiului Turda intrunit in sedinţa extraordinară din data de 09.01.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind prorogarea până la 01.07.2018 a termenului prevăzut la art. 1 din HCL […]
X