Anul 2018

11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 349 privind aprobarea schimbării denumirii unei străzi din Municipiul Turda

Hotărârea nr. 349 privind aprobarea schimbării denumirii unei străzi din Municipiul Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2018; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 348 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice

Hotărârea nr. 348 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinta ordinară din data de […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 347 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice

Hotărârea nr. 347 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinta ordinară din data de […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 346 privind aprobarea suplimentării numărului burselor de merit şi suma aferentă acestora ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2017-2018

Hotărârea nr. 346 privind aprobarea suplimentării numărului burselor de merit şi suma aferentă acestora ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2017-2018 Consiliul Local […]
11 decembrie 2018

Hotărârea nr. 345 privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotărârea nr. 345 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
21 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 344 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei :” Extindere si reamenajare Parc Zoologic si de Agrement Turda, judetul Cluj”

Hotărârea nr. 344 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei :” Extindere si reamenajare Parc Zoologic si de Agrement Turda, judetul Cluj” Consiliul Local Municipal Turda […]
21 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 343 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2791 mp, înscris în CF nr. 57672 Turda, nr. cadastral 57672, către Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Hotărârea nr. 343 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2791 mp, înscris în CF nr. 57672 Turda, nr. cadastral 57672, către Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia […]
21 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 342 privind revocarea dreptului de administrare al Judeţului Cluj asupra imobilului teren, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Cheii, fn

Hotărârea nr. 342 privind revocarea dreptului de administrare al Judeţului Cluj asupra imobilului teren, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Cheii, fn Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa de îndată […]
21 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 341 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 341 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare […]
21 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 340 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură

Hotărârea nr. 340 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa de îndată din data de 19.11.2018; Luând în […]
X