Anul 2018

11 mai 2018

Hotărârea nr. 97 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda identificat cu nr. cadastral 62740

Hotărârea nr. 97 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda identificat cu nr. cadastral 62740 Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit în sedinţa ordinară din data de […]
11 mai 2018

Hotărârea nr. 96 privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF. nr. 63323 şi CF. nr. 63324

Hotărârea nr. 96 privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF. nr. 63323 şi CF. nr. 63324 Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit în sedinţa ordinară din data de 26.04.2018; […]
11 mai 2018

Hotărârea nr. 95 privind repartizarea unei locuințe de necesitate

Hotărârea nr. 95 privind repartizarea unei locuințe de necesitate Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 26.04.2018. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe […]
11 mai 2018

Hotărârea nr. 94 privind impozitele și taxele locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2019

Hotărârea nr. 94 privind impozitele și taxele locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară din data de 26.04.2018; Luând în dezbatere […]
11 mai 2018

Hotărârea nr. 93 privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotărârea nr. 93 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
11 mai 2018

Hotărârea nr. 92 privind execuţia bugetului pe trimestrul I 2018

Hotărârea nr. 92 privind execuţia bugetului pe trimestrul I 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.04.2018; Luand in dezbatere Proiectul de hotărâre privind executia bugetului […]
24 aprilie 2018

Hotărârea nr. 91 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, în vederea exercitării drepturilor de asociat

Hotărârea nr. 91 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, în vederea exercitării drepturilor […]
24 aprilie 2018

Hotărârea nr. 90 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 90 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul […]
24 aprilie 2018

Hotărârea nr. 89 privind aprobarea documentaţiei tehnice de identificare a imobilului situat administrativ în municipiul Turda, str. Stadionului f.n. în teren şi la cartea funciară şi elaborarea operaţiunilor necesare întabulării dreptului de proprietate al beneficiarului

Hotărârea nr. 89 privind aprobarea documentaţiei tehnice de identificare a imobilului situat administrativ în municipiul Turda, str. Stadionului f.n. în teren şi la cartea funciară şi elaborarea operaţiunilor necesare întabulării dreptului de […]
17 aprilie 2018

Hotărârea nr. 88 privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în parteneriat cu Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda a semifinalei Cupei Challenge EHF

Hotărârea nr. 88 privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în parteneriat cu Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda a semifinalei Cupei Challenge EHF Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedinţă de îndată în […]
X