Anul 2018

8 august 2018

Hotărârea nr. 244 privind aprobarea caietului de sarcini în vederea delegării prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Cluj, respectiv de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri

Hotărârea nr. 244 privind aprobarea caietului de sarcini în vederea delegării prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Cluj, respectiv de colectare şi transport al deşeurilor […]
8 august 2018

Hotărârea nr. 243 privind aprobarea studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale din judetul Cluj

Hotărârea nr. 243 privind aprobarea studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale din judetul Cluj Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit […]
8 august 2018

Hotărârea nr. 242 privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotărârea nr. 242 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa de îndată din data de 06.08.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 241 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Construirea și dotarea unui Centru multifuncțional în Băile Turda” și a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 241 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Construirea și dotarea unui Centru multifuncțional în Băile Turda” și a indicatorilor tehnico-economici Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 240 privind aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului la nivelul Municipiului Turda precum si a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism

Hotărârea nr. 240 privind aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului la nivelul Municipiului Turda precum si a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism Consiliul Local […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 239 privind repartizarea unei locuințe de necesitate

Hotărârea nr. 239 privind repartizarea unei locuințe de necesitate Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2018. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 238 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 50148 Turda, prevăzut cu nr. top. 285/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda str. Avram Iancu, nr. 8, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 238 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 50148 Turda, prevăzut cu nr. top. 285/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda str. Avram Iancu, nr. 8, […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 237 privind acordarea de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 237 privind acordarea de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda întrunit […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 236 privind aprobarea completării anexei nr. 2 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018

Hotărârea nr. 236 privind aprobarea completării anexei nr. 2 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru […]
3 august 2018

Hotărârea nr. 235 privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Turda

Hotărârea nr. 235 privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 26.07.2018. Luând în dezbatere proiectul […]
X