Anul 2018

13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 329 privind finanțarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda

Hotărârea nr. 329 privind finanțarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda Consiliul Local Municipal Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.10.2018; Luând în dezbatere […]
13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 328 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda aprobat prin H.C.L.M.T. nr.160/1999

Hotărârea nr. 328 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda aprobat prin H.C.L.M.T. nr.160/1999 Consiliul Local Municipal Turda întrunit în […]
13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 327 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local  Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 327 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local  Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul […]
13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 326 privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local

Hotărârea nr. 326 privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2018; Luând […]
13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 325 privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Lucrări de reabilitare şi modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judeţul Cluj în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr. 325 privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Lucrări de reabilitare şi modernizare la Colegiul Tehnic […]
13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 324 privind aprobarea actualizării valorii Contractului nr. 15.414/15.12.2010, având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Turda

Hotărârea nr. 324 privind aprobarea actualizării valorii Contractului nr. 15.414/15.12.2010, având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Turda Consiliul Local al Municipiului Turda intrunit in sedinta ordinara din data […]
13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 323 privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotărârea nr. 323 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 322 privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2018

Hotărârea nr. 322 privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.10.2018; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind executia bugetului […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 321 privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activitati al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 321 privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activitati al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în […]
3 octombrie 2018

Hotărârea nr. 320 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Bibliotecii municipale Teodor Murășanu Turda

Hotărârea nr. 320 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Bibliotecii municipale Teodor Murășanu Turda Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018; Luând în dezbatere proiectul […]
X