Anul 2019

12 februarie 2019

Hotărârea nr. 14 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru trimestrul I al anului 2019

Hotărârea nr. 14 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru trimestrul I al anului 2019 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 13 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale pentru Direcția de Asistență Socială, în calitate de membru al Asociației GAL URBAN TURDA

Hotărârea nr. 13 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale pentru Direcția de Asistență Socială, în calitate de membru al Asociației GAL URBAN TURDA Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: „Construire ansamblu de locuinte sociale – 72 apartamente, bransamente si racorduri la utilitati in municipiul Turda, Intrarea Negru Voda f.n., judetul Cluj”

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: „Construire ansamblu de locuinte sociale – 72 apartamente, bransamente si racorduri la utilitati in municipiul […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2019 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2019 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale Consiliul Local al Municipiului Turda, […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2019, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2019, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 9 privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului la nivelul municipiului Turda precum şi a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism

Hotărârea nr. 9 privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului la nivelul municipiului Turda precum şi a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 8 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, doamnei POPA EUGENIA

Hotărârea nr. 8 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, doamnei POPA EUGENIA Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2019; Luând în dezbatere […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru rezilierea judiciara a contractului de asociere in participatiune nr. 6752/18.05.2009 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Turda si Turism Ariesul S.A. ,precum si pentru obligarea societatii Turism Ariesul S.A., la plata tuturor despagubirilor datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale asumate si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de aceste demersuri

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru rezilierea judiciara a contractului de asociere in participatiune nr. 6752/18.05.2009 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Turda si Turism Ariesul S.A. ,precum […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2019-2020

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2019-2020 Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la „ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2019

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la „ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019; […]
X