Anul 2019

20 iunie 2019

Hotărârea nr. 106 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție al obiectivului: „Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda”

Hotărârea nr. 106 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție al obiectivului: „Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul […]
20 iunie 2019

Hotărârea nr. 105 privind aprobarea proiectului REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4 și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 105 privind aprobarea proiectului REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4 și a cheltuielilor legate de proiect Consiliul Local al municipiului Turda […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 104 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 104 privind alegerea preşedintelui de şedinţă   Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară în data de 23.05.2019; Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 coroborat cu […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 103 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investitii:” Reabilitare si modernizare Liceul Liviu Rebreanu, in municipiul Turda, str. Tineretului nr.6, judetul Cluj in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala

Hotărârea nr. 103 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investitii:” Reabilitare si modernizare Liceul Liviu […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 102 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019

Hotărârea nr. 102 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019   Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 101 privind aprobarea schimbului de locuințe intre titularii contractelor de inchiriere nr. 9655/28.04.2016 si nr. 21682/23.10.2017, locuinte aflate în proprietatea Municipiului Turda și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 101 privind aprobarea schimbului de locuințe intre titularii contractelor de inchiriere nr. 9655/28.04.2016 si nr. 21682/23.10.2017, locuinte aflate în proprietatea Municipiului Turda și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 100 privind aprobarea închirierii fără licitație publică a unor spaţii situate administrativ în municipiul Turda, str.Tineretului nr.6, jud.Cluj, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Alexandru Vaida Voevod “ Cluj

Hotărârea nr. 100 privind aprobarea închirierii fără licitație publică a unor spaţii situate administrativ în municipiul Turda, str.Tineretului nr.6, jud.Cluj, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Alexandru Vaida Voevod “ Cluj     […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 99 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 58860 Turda, prevazut cu nr. top 4269, situat administrativ in extravilanul municipiul Turda, avand destinatia de pasune

Hotărârea nr. 99 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 58860 Turda, prevazut cu nr. top 4269, situat administrativ in extravilanul municipiul Turda, avand destinatia de pasune   […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 98 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 53354 Turda, prevazut cu nr. top 3995/17/9/1, 3995/17/10/1, 3995/24/1/1, situat administrativ in intravilanul municipiului Turda, str. Livezilor Fn

Hotărârea nr. 98 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 53354 Turda, prevazut cu nr. top 3995/17/9/1, 3995/17/10/1, 3995/24/1/1, situat administrativ in intravilanul municipiului Turda, str. Livezilor Fn […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 97 privind vanzarea fara licitatie publica a unui imobil teren, in suprafata de 15 mp situat in municipiul Turda, str. Lianelor, FN, jud. Cluj

Hotărârea nr. 97 privind vanzarea fara licitatie publica a unui imobil teren, in suprafata de 15 mp situat in municipiul Turda, str. Lianelor, FN, jud. Cluj   Consiliul Local al Municipiului Turda, […]
X