Anul 2019

9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 47 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. General Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj.

Hotărârea nr. 47 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. General Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj.   Consiliul Local al municipiului Turda, […]
9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 46 privind Acordul de principiu în vederea acordarii scutirilor prevazute de art. 20 din Legea 186/2013 cu privire la constituirea si functionarea parcurilor industrial pentru obținerea titlului de Parc industrial de către S.C. TELE DISTRIBUTION S.R.L.

Hotărârea nr. 46 privind Acordul de principiu în vederea acordarii scutirilor prevazute de art. 20 din Legea 186/2013 cu privire la constituirea si functionarea parcurilor industrial pentru obținerea titlului de Parc industrial […]
9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea procedurii de atribuire directă a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, în regim de urgenţă, pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2019 15.12.2019, precum şi aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea prestării serviciului

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea procedurii de atribuire directă a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, în regim de urgenţă, […]
9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea contractului de administrare dintre Municipiul Turda şi Ocolul Silvic Valea Ierii

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea contractului de administrare dintre Municipiul Turda şi Ocolul Silvic Valea Ierii   Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019. Luând în […]
9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 43 privind Programul de activitati cultural artistice si educative organizate de Municipiul Turda in anul 2019

Hotărârea nr. 43 privind Programul de activitati cultural artistice si educative organizate de Municipiul Turda in anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară din data de 28.03.2019; Luând […]
9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 42 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 31 din 28.02.2019 referitoare la stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

Hotărârea nr. 42 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 31 din 28.02.2019 referitoare la stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică   Consiliul Local al […]
9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 41 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”

Hotărârea nr. 41 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”   Consiliul Local […]
9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 40 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019

Hotărârea nr. 40 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de […]
9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 39 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice

Hotărârea nr. 39 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice   Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinta ordinară din data […]
20 martie 2019

Hotărârea nr. 38 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea, dotarea şi extinderea Grădiniţei cu program prelungit Prichindelul Isteţ şi a Creşei nr. 4” și a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 38 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea, dotarea şi extinderea Grădiniţei cu program prelungit Prichindelul Isteţ şi a Creşei nr. 4” și a indicatorilor tehnico-economici Consiliul Local al municipiului […]
X