Anul 2019

9 iunie 2019

Hotărârea nr. 94 privind vanzarea fara licitatie publica a unui imobil teren, in suprafata de 30 mp situat in municipiul Turda, str. Lianelor, FN, jud. Cluj

Hotărârea nr. 94 privind vanzarea fara licitatie publica a unui imobil teren, in suprafata de 30 mp situat in municipiul Turda, str. Lianelor, FN, jud. Cluj   Consiliul Local al Municipiului Turda, […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 93 privind aprobarea nomenclaturii stradale în vigoare şi a tipului fiecăreia cu denumirile anterioare purtate, inclusiv între anii 1948-1989, pe teritoriul administrativ al municipiului Turda

Hotărârea nr. 93 privind aprobarea nomenclaturii stradale în vigoare şi a tipului fiecăreia cu denumirile anterioare purtate, inclusiv între anii 1948-1989, pe teritoriul administrativ al municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 92 privind aprobarea situatiilor financiare ale societatii Salina Turda SA la 31.12.2018, repartizarea profitului societatii precum si executia bugetara aferenta exercitiului financiar 2018, de aprobare a Raportul administratorului si a directorului general la 31.12.2018, precum si descarcarea de gestiune a administratorilor si a directorului general raportat la situatiile aprobate, precum si de aprobare a Raportului auditorului financiar independent, la data de 31.12. 2018,

Hotărârea nr. 92 privind aprobarea situatiilor financiare ale societatii Salina Turda SA la 31.12.2018, repartizarea profitului societatii precum si executia bugetara aferenta exercitiului financiar 2018, de aprobare a Raportul administratorului si a […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 91 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 132 din 04.07.2016 referitoare la constituirea comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Hotărârea nr. 91 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 132 din 04.07.2016 referitoare la constituirea comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 90 privind implementarea programului de dezvoltare “Turda Decide” la nivelul Municipiului Turda

Hotărârea nr. 90 privind implementarea programului de dezvoltare “Turda Decide” la nivelul Municipiului Turda     Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 23.05.2019; Luand in dezbatere […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 89 privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2019, anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 89 privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2019, anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 88 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2019

Hotărârea nr. 88 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2019 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 87 privind aprobarea ajustarii tarifelor practicate de catre societatea API Turda SRL pentru ora tarifara, marcaj rurtier longitudinal alb, marcaj rurtier longitudinal galben, marcaj rurtier longitudinal transversal /diverse alb, marcaj rurtier longitudinal/diverse colorat, premarcaj rutier si vopsit borduri

Hotărârea nr. 87 privind aprobarea ajustarii tarifelor practicate de catre societatea API Turda SRL pentru ora tarifara, marcaj rurtier longitudinal alb, marcaj rurtier longitudinal galben, marcaj rurtier longitudinal transversal /diverse alb, marcaj […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 86 privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2018 precum si a raportului administratorului si repartizarea profitului aferent anului 2018, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 86 privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2018 precum si a raportului administratorului si repartizarea profitului aferent anului 2018, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL Consiliul Local al Municipiului Turda […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 85 privind aprobarea prelungirii contractului de mandat al administratorului societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 85 privind aprobarea prelungirii contractului de mandat al administratorului societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL     Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara la data de 23.05.2019; […]
X