Anul 2019

8 octombrie 2019

Hotărârea nr. 211 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului KÜNDIG PAUL HERBERT

Hotărârea nr. 211 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului KÜNDIG PAUL HERBERT   Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2019; Luând […]
8 octombrie 2019

Hotărârea nr. 210 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului BÜRGLER MARKUS

Hotărârea nr. 210 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului BÜRGLER MARKUS   Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2019; Luând în […]
8 octombrie 2019

Hotărârea nr. 209 privind aprobarea auditorului extern al societăţii SALINA TURDA S.A.

Hotărârea nr. 209 privind aprobarea auditorului extern al societăţii SALINA TURDA S.A. Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 30.09.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind […]
8 octombrie 2019

Hotărârea nr. 208 privind desemnarea Preşedintelui Consiliului de Administratie al societăţii Domeniul Public Turda S.A.

Hotărârea nr. 208 privind desemnarea Preşedintelui Consiliului de Administratie al societăţii Domeniul Public Turda S.A.   Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 30.09.2019; Luând în dezbatere […]
8 octombrie 2019

Hotărârea nr. 207 privind desemnarea domnului KOBLE LADISLAU-LEVENTE în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA

Hotărârea nr. 207 privind desemnarea domnului KOBLE LADISLAU-LEVENTE în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA   Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa […]
8 octombrie 2019

Hotărârea nr. 206 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 206 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare […]
8 octombrie 2019

Hotărârea nr. 205 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 85/11.04.2018 de asigurare a finanţării proiectelor de investiţii de interes local – până la 20.000.000 lei

Hotărârea nr. 205 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 85/11.04.2018 de asigurare a finanţării proiectelor de investiţii de interes local – până la […]
8 octombrie 2019

Hotărârea nr. 204 privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de investiţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare infrastructură urbană în municipiul Turda – CARTIER OPRIŞANI 3A şi 3B”

Hotărârea nr. 204 privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de investiţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare infrastructură urbană în municipiul Turda – […]
20 septembrie 2019

Hotărârea nr. 203 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire vilă turistică P+1E, împrejmuire la stradă şi amenajări exterioare în Turda, Aleea Olt, nr. 38

Hotărârea nr. 203 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire vilă turistică P+1E, împrejmuire la stradă şi amenajări exterioare în Turda, Aleea Olt, nr. 38   Consiliul Local al Municipiului Turda […]
20 septembrie 2019

Hotărârea nr. 202 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire clădire locuinţe coletive P+2E în Turda, str. Simion Bărnuţiu, nr. 19

Hotărârea nr. 202 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire clădire locuinţe coletive P+2E în Turda, str. Simion Bărnuţiu, nr. 19 Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din […]
X