Anul 2019

11 iulie 2019

Hotărârea nr. 110 privind aprobarea DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: « Amenajare Complex Sportiv Mihai Viteazul Turda» pentru includerea la finantare in cadrul Programelor de finantare aplicabile conform legii

Hotărârea nr. 110 privind aprobarea DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: « Amenajare Complex Sportiv Mihai Viteazul Turda» pentru includerea la finantare in cadrul Programelor de finantare aplicabile […]
11 iulie 2019

Hotărârea nr. 109 pentru aprobarea unor modificări la documentaţia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”

Hotărârea nr. 109 pentru aprobarea unor modificări la documentaţia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al […]
11 iulie 2019

Hotărârea nr. 108 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotărârea nr. 108 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
3 iulie 2019

Hotărârea nr. 107 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice a proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrală a municipiului Turda” și a indicatorilor tehnico-economici, conform OUG 114/2018

Hotărârea nr. 107 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice a proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrală a municipiului Turda” și a indicatorilor tehnico-economici, conform OUG 114/2018   Consiliul Local […]
20 iunie 2019

Hotărârea nr. 106 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție al obiectivului: „Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda”

Hotărârea nr. 106 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție al obiectivului: „Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul […]
20 iunie 2019

Hotărârea nr. 105 privind aprobarea proiectului REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4 și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 105 privind aprobarea proiectului REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4 și a cheltuielilor legate de proiect Consiliul Local al municipiului Turda […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 104 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 104 privind alegerea preşedintelui de şedinţă   Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară în data de 23.05.2019; Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 coroborat cu […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 103 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investitii:” Reabilitare si modernizare Liceul Liviu Rebreanu, in municipiul Turda, str. Tineretului nr.6, judetul Cluj in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala

Hotărârea nr. 103 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investitii:” Reabilitare si modernizare Liceul Liviu […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 102 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019

Hotărârea nr. 102 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019   Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 101 privind aprobarea schimbului de locuințe intre titularii contractelor de inchiriere nr. 9655/28.04.2016 si nr. 21682/23.10.2017, locuinte aflate în proprietatea Municipiului Turda și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 101 privind aprobarea schimbului de locuințe intre titularii contractelor de inchiriere nr. 9655/28.04.2016 si nr. 21682/23.10.2017, locuinte aflate în proprietatea Municipiului Turda și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda […]
X