Anul 2019

9 iunie 2019

Hotărârea nr. 100 privind aprobarea închirierii fără licitație publică a unor spaţii situate administrativ în municipiul Turda, str.Tineretului nr.6, jud.Cluj, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Alexandru Vaida Voevod “ Cluj

Hotărârea nr. 100 privind aprobarea închirierii fără licitație publică a unor spaţii situate administrativ în municipiul Turda, str.Tineretului nr.6, jud.Cluj, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Alexandru Vaida Voevod “ Cluj     […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 99 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 58860 Turda, prevazut cu nr. top 4269, situat administrativ in extravilanul municipiul Turda, avand destinatia de pasune

Hotărârea nr. 99 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 58860 Turda, prevazut cu nr. top 4269, situat administrativ in extravilanul municipiul Turda, avand destinatia de pasune   […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 98 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 53354 Turda, prevazut cu nr. top 3995/17/9/1, 3995/17/10/1, 3995/24/1/1, situat administrativ in intravilanul municipiului Turda, str. Livezilor Fn

Hotărârea nr. 98 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 53354 Turda, prevazut cu nr. top 3995/17/9/1, 3995/17/10/1, 3995/24/1/1, situat administrativ in intravilanul municipiului Turda, str. Livezilor Fn […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 97 privind vanzarea fara licitatie publica a unui imobil teren, in suprafata de 15 mp situat in municipiul Turda, str. Lianelor, FN, jud. Cluj

Hotărârea nr. 97 privind vanzarea fara licitatie publica a unui imobil teren, in suprafata de 15 mp situat in municipiul Turda, str. Lianelor, FN, jud. Cluj   Consiliul Local al Municipiului Turda, […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 96 privind vanzarea fara licitatie publica a unui imobil teren, in suprafata de 15 mp situat in mun. Turda, str. Lianelor, FN, jud. Cluj

Hotărârea nr. 96 privind vanzarea fara licitatie publica a unui imobil teren, in suprafata de 15 mp situat in mun. Turda, str. Lianelor, FN, jud. Cluj Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 95 privind vanzarea fara licitatie publica a doua imobile-teren, in suprafata de 26,5 mp situate in mun. Turda, str. Lianelor, FN, jud. Cluj

Hotărârea nr. 95 privind vanzarea fara licitatie publica a doua imobile-teren, in suprafata de 26,5 mp situate in mun. Turda, str. Lianelor, FN, jud. Cluj     Consiliul Local al Municipiului Turda, […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 94 privind vanzarea fara licitatie publica a unui imobil teren, in suprafata de 30 mp situat in municipiul Turda, str. Lianelor, FN, jud. Cluj

Hotărârea nr. 94 privind vanzarea fara licitatie publica a unui imobil teren, in suprafata de 30 mp situat in municipiul Turda, str. Lianelor, FN, jud. Cluj   Consiliul Local al Municipiului Turda, […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 93 privind aprobarea nomenclaturii stradale în vigoare şi a tipului fiecăreia cu denumirile anterioare purtate, inclusiv între anii 1948-1989, pe teritoriul administrativ al municipiului Turda

Hotărârea nr. 93 privind aprobarea nomenclaturii stradale în vigoare şi a tipului fiecăreia cu denumirile anterioare purtate, inclusiv între anii 1948-1989, pe teritoriul administrativ al municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 92 privind aprobarea situatiilor financiare ale societatii Salina Turda SA la 31.12.2018, repartizarea profitului societatii precum si executia bugetara aferenta exercitiului financiar 2018, de aprobare a Raportul administratorului si a directorului general la 31.12.2018, precum si descarcarea de gestiune a administratorilor si a directorului general raportat la situatiile aprobate, precum si de aprobare a Raportului auditorului financiar independent, la data de 31.12. 2018,

Hotărârea nr. 92 privind aprobarea situatiilor financiare ale societatii Salina Turda SA la 31.12.2018, repartizarea profitului societatii precum si executia bugetara aferenta exercitiului financiar 2018, de aprobare a Raportul administratorului si a […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 91 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 132 din 04.07.2016 referitoare la constituirea comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Hotărârea nr. 91 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 132 din 04.07.2016 referitoare la constituirea comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate […]
X