Anul 2019

11 martie 2019

Hotărârea nr. 29 privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică şi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Turda – Cartierul Industrial – LOT 2”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr. 29 privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică şi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG […]
11 martie 2019

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Avram Iancu, în municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare […]
11 martie 2019

Hotărârea nr. 27 privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Teodor Murăşanu în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 53, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr. 27 privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare […]
11 martie 2019

Hotărârea nr. 26 privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Profesională Poiana în municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 51, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr. 26 privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare […]
11 martie 2019

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea preţurilor practicate de societatea Domeniul Public Turda S.A.

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea preţurilor practicate de societatea Domeniul Public Turda S.A. Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.02.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre […]
11 martie 2019

Hotărârea nr. 24 privind repartizarea unei locuințe de necesitate

Hotărârea nr. 24 privind repartizarea unei locuințe de necesitate Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară la data de 28.02.2019. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe […]
11 martie 2019

Hotărârea nr. 23 privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 10 mp, proprietatea privată a municipiului Turda, situat administrativ în Turda, str. Andrei Mureşanu, nr. 16, (Spitalul Municipal), jud. Cluj

Hotărârea nr. 23 privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 10 mp, proprietatea privată a municipiului Turda, situat administrativ în Turda, str. Andrei […]
11 martie 2019

Hotărârea nr. 22 privind aprobarea dării în administrare către Şcoala Gimnazială Andrei Şaguna şi alternativa educaţională Waldorf Turda a unor spaţii situate administrativ în Municipiul Turda, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, jud. Cluj

Hotărârea nr. 22 privind aprobarea dării în administrare către Şcoala Gimnazială Andrei Şaguna şi alternativa educaţională Waldorf Turda a unor spaţii situate administrativ în Municipiul Turda, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, […]
11 martie 2019

Hotărârea nr. 21 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a unor imobile situate administrativ în Turda, str. Dr. Ioan Raţiu, nr. 38, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 21 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a unor imobile situate administrativ în Turda, str. Dr. Ioan Raţiu, nr. 38, judeţul Cluj Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa […]
11 martie 2019

Hotărârea nr. 20 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 20 mp, situat în municipiul Turda, str. Dacia nr. 2, jud. Cluj

Hotărârea nr. 20 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 20 mp, situat în municipiul Turda, str. Dacia nr. 2, jud. Cluj Consiliul Local al municipiului Turda, […]
X