Anul 2019

11 iulie 2019

Hotărârea nr. 117 privind oferirea în compensare a unui teren în suprafaţă de 2.700 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 117 privind oferirea în compensare a unui teren în suprafaţă de 2.700 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din […]
11 iulie 2019

Hotărârea nr. 116 privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a unui teren în suprafaţă de 350 mp., proprietatea Municipiului Turda

Hotărârea nr. 116 privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a unui teren în suprafaţă de 350 mp., proprietatea Municipiului Turda   Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa […]
11 iulie 2019

Hotărârea nr. 115 privind aprobarea unui Addendum, la amenajamentul silvic, pentru suprafata de 41.06 ha

Hotărârea nr. 115 privind aprobarea unui Addendum, la amenajamentul silvic, pentru suprafata de 41.06 ha   Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019; Luând în dezbatere […]
11 iulie 2019

Hotărârea nr. 114 privind suplimentarea contributiei financiare lunare, din partea Municipiului Turda, către Asociatia Handbal Club Potaissa Turda

Hotărârea nr. 114 privind suplimentarea contributiei financiare lunare, din partea Municipiului Turda, către Asociatia Handbal Club Potaissa Turda   Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.06.2019; […]
11 iulie 2019

Hotărârea nr. 113 privind aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda, pe o perioada cuprinsa intre 01.07.2019-31.12.2019

Hotărârea nr. 113 privind aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda, pe o perioada cuprinsa intre 01.07.2019-31.12.2019   Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in […]
11 iulie 2019

Hotărârea nr. 112 privind aprobarea modificării anexei nr. 1 – Programul de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2019 – la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda

Hotărârea nr. 112 privind aprobarea modificării anexei nr. 1 – Programul de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2019 – la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului […]
11 iulie 2019

Hotărârea nr. 111 privind acordarea unui mandat special reprezentantului consiliului local turda în adunarea generală a acţionarilor la societatea tetarom s.a., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor

Hotărârea nr. 111 privind acordarea unui mandat special reprezentantului consiliului local turda în adunarea generală a acţionarilor la societatea tetarom s.a., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul adunării generale ordinare […]
11 iulie 2019

Hotărârea nr. 110 privind aprobarea DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: « Amenajare Complex Sportiv Mihai Viteazul Turda» pentru includerea la finantare in cadrul Programelor de finantare aplicabile conform legii

Hotărârea nr. 110 privind aprobarea DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: « Amenajare Complex Sportiv Mihai Viteazul Turda» pentru includerea la finantare in cadrul Programelor de finantare aplicabile […]
11 iulie 2019

Hotărârea nr. 109 pentru aprobarea unor modificări la documentaţia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”

Hotărârea nr. 109 pentru aprobarea unor modificări la documentaţia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al […]
11 iulie 2019

Hotărârea nr. 108 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotărârea nr. 108 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
X