Anul 2019

17 decembrie 2019

Hotărârea nr.280 privind acordarea compensatiei de la bugetul local al municipiului, pentru demararea activităţii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda

Hotărârea nr.280 privind acordarea compensatiei de la bugetul local al municipiului, pentru demararea activităţii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda   […]
17 decembrie 2019

Hotărârea nr. 279 privind aprobarea rezilierii contractului de locaţiune nr. 7169/29.03.2019 pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât locuinţă

Hotărârea nr. 279 privind aprobarea rezilierii contractului de locaţiune nr. 7169/29.03.2019 pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât locuinţă   Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa extraordinară din data de […]
17 decembrie 2019

Hotărârea nr. 278 privind prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat de către Municipiul Turda de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA, prin modificarea şi completarea HCL nr. 6/30.01.2017 cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 278 privind prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat de către Municipiul Turda de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA, prin modificarea şi completarea HCL nr. 6/30.01.2017 cu […]
17 decembrie 2019

Hotărârea nr.277 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotărârea nr. 277 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din 11.12.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019, […]
5 decembrie 2019

Hotărârea nr. 276 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea  nr.  276 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local  al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară în data de 28.11.2019; Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 coroborat cu art 47 […]
5 decembrie 2019

Hotărârea nr. 275 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă tip 2 în municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj”

Hotărârea nr. 275 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip […]
5 decembrie 2019

Hotărârea nr. 274 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă tip 1 în municipiul Turda, str. Stadionului F.N., judeţul Cluj”

Hotărârea nr. 274 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip […]
5 decembrie 2019

Hotărârea nr. 273 privind aprobarea organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Turda, serviciu public aflat în subordinea Consiliului Local

Hotărârea nr. 273 privind aprobarea organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Turda, serviciu public aflat în subordinea Consiliului Local Consiliul Local al municipiului Turda […]
5 decembrie 2019

Hotărârea nr. 272 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Turda

Hotărârea nr. 272 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019; […]
5 decembrie 2019

Hotărârea nr. 271 privind vanzarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 22 mp, situat in Turda, str.Lianelor f.n.

Hotărârea nr. 271 privind vanzarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 22 mp, situat in Turda, str.Lianelor f.n. Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data […]
X