Anul 2019

11 martie 2019

Hotărârea nr. 18 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 44 mp, situat în Turda, Calea Victoriei nr. 102-104, jud. Cluj

Hotărârea nr. 18 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 44 mp, situat în Turda, Calea Victoriei nr. 102-104, jud. Cluj Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în […]
11 martie 2019

Hotărârea nr. 17 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 36 mp, situat în Turda, Calea Victoriei nr. 102-104, jud. Cluj

Hotărârea nr. 17 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 36 mp, situat în Turda, Calea Victoriei nr. 102-104, jud. Cluj Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în […]
11 martie 2019

Hotărârea nr. 16 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 38 mp, situat în Turda, Calea Victoriei nr. 41, jud. Cluj

Hotărârea nr. 16 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 38 mp, situat în Turda, Calea Victoriei nr. 41, jud. Cluj Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în […]
11 martie 2019

Hotărârea nr. 15 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Hotărârea nr. 15 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A. Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 14 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru trimestrul I al anului 2019

Hotărârea nr. 14 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru trimestrul I al anului 2019 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 13 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale pentru Direcția de Asistență Socială, în calitate de membru al Asociației GAL URBAN TURDA

Hotărârea nr. 13 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale pentru Direcția de Asistență Socială, în calitate de membru al Asociației GAL URBAN TURDA Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: „Construire ansamblu de locuinte sociale – 72 apartamente, bransamente si racorduri la utilitati in municipiul Turda, Intrarea Negru Voda f.n., judetul Cluj”

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: „Construire ansamblu de locuinte sociale – 72 apartamente, bransamente si racorduri la utilitati in municipiul […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2019 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2019 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale Consiliul Local al Municipiului Turda, […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2019, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2019, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 9 privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului la nivelul municipiului Turda precum şi a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism

Hotărârea nr. 9 privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului la nivelul municipiului Turda precum şi a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de […]
X