Anul 2019

20 septembrie 2019

Hotărârea nr. 201 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotărârea nr. 201 privind rectificarea bugetului pe anul 2019   Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din 17.09.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 200 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 200 privind alegerea preşedintelui de şedinţă   Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară în data de 29.08.2019; Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 coroborat cu […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 199 privind buna gospodărire a municipiului Turda

Hotărârea nr. 199 privind buna gospodărire a municipiului Turda   Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 29.08.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind buna gospodărire […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 198 privind completarea Anexei 3 a HCL nr. 250/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare și a avizului pentru orarul de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, în municipiul Turda

Hotărârea nr. 198 privind completarea Anexei 3 a HCL nr. 250/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare și a avizului pentru orarul de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 197 privind aprobarea PUZ/RLU – Construire clădire cu funcțiuni mixte P+7+Eretras cu parter comercial, etaje rezidențiale, împrejmuire și amenajări exterioare în Turda, str.Tineretului f.n

Hotărârea nr. 197 privind aprobarea PUZ/RLU – Construire clădire cu funcțiuni mixte P+7+Eretras cu parter comercial, etaje rezidențiale, împrejmuire și amenajări exterioare în Turda, str.Tineretului f.n Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 196 privind aprobarea proiectului “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4” și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 196 privind aprobarea proiectului “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4” și a cheltuielilor legate de proiect Consiliul Local al municipiului Turda […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 195 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4” și a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 195 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4” și a indicatorilor tehnico-economici   Consiliul Local al […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 194 privind deplasarea d-lui Cristian Octavian Matei, în calitate de Primar al municipiului Turda, la Illgau, Elveția, în perioada 24-28 septembrie 2019

Hotărârea nr. 194 privind deplasarea d-lui Cristian Octavian Matei, în calitate de Primar al municipiului Turda, la Illgau, Elveția, în perioada 24-28 septembrie 2019   Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 193 privind recuperarea sumelor avansate de Municipiul Turda pentru acoperirea contributiei asociatiilor de proprietari in vedereea implementarii cererii de finantare din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale

Hotărârea nr. 193 privind recuperarea sumelor avansate de Municipiul Turda pentru acoperirea contributiei asociatiilor de proprietari in vedereea implementarii cererii de finantare din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 192 privind aprobarea demararii procedurilor în vederea constituirii unei societăţi de turism balnear având ca asociat unic societatea SALINA TURDA S.A.

Hotărârea nr. 192 privind aprobarea demararii procedurilor în vederea constituirii unei societăţi de turism balnear având ca asociat unic societatea SALINA TURDA S.A.   Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa […]
X