Anul 2019

12 februarie 2019

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2019, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2019, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 9 privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului la nivelul municipiului Turda precum şi a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism

Hotărârea nr. 9 privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului la nivelul municipiului Turda precum şi a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 8 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, doamnei POPA EUGENIA

Hotărârea nr. 8 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, doamnei POPA EUGENIA Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2019; Luând în dezbatere […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru rezilierea judiciara a contractului de asociere in participatiune nr. 6752/18.05.2009 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Turda si Turism Ariesul S.A. ,precum si pentru obligarea societatii Turism Ariesul S.A., la plata tuturor despagubirilor datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale asumate si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de aceste demersuri

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru rezilierea judiciara a contractului de asociere in participatiune nr. 6752/18.05.2009 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Turda si Turism Ariesul S.A. ,precum […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2019-2020

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2019-2020 Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la „ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2019

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la „ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019; […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea costului de institutionalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire si Asistenta “Acoperământul Maicii Domnului” Turda

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea costului de institutionalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire si Asistenta “Acoperământul Maicii Domnului” Turda Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019; Luând în dezbatere […]
12 februarie 2019

Hotărârea nr. 2 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018

Hotărârea nr. 2 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.01.2019; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind executia bugetului […]
30 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea contribuţiei financiare lunare a Municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Arieşul Turda, pe o perioadă cuprinsă între 01.01.2019-01.07.2019

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea contribuţiei financiare lunare a Municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Arieşul Turda, pe o perioadă cuprinsă între 01.01.2019-01.07.2019 Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa […]
X