Anul 2019

5 decembrie 2019

Hotărârea nr. 260 privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii TETAROM S.A.

Hotărârea nr. 260 privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii TETAROM S.A. Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.11.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea […]
5 decembrie 2019

Hotărârea nr. 259 privind aprobarea aderării Municipiului Turda ca membru fondator la constituirea Asociaţiei “ClusTherm Transylvania”

Hotărârea nr. 259 privind aprobarea aderării Municipiului Turda ca membru fondator la constituirea Asociaţiei “ClusTherm Transylvania” Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.11.2019; Luând în dezbatere […]
29 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 258 privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63190 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 63190, situat în Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 258 privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63190 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 63190, situat în Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj Consiliul Local […]
29 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 257 privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 51817 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 51817, situat în Turda, str. Stadionului FN, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 257 privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 51817 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 51817, situat în Turda, str. Stadionului FN, judeţul Cluj   Consiliul Local […]
29 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 256 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Turda şi Asociaţia de Ajutor Social ”Marathon”

Hotărârea nr. 256 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Turda şi Asociaţia de Ajutor Social ”Marathon”   Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa extraordinară din data de 22.11.2019; Luând […]
29 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 255 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii  a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SOCIETĂŢII TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L.

Hotărârea nr. 255 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii  a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SOCIETĂŢII TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L.   Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa extraordinară […]
29 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 254 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii de Transport Urban Public SRL

Hotărârea nr. 254 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii de Transport Urban Public SRL   Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa extraordinară din data de 22.11.2019; Luând […]
29 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 253 privind desemnarea mandatarului societăţii Transport Urban Public S.R.L.

Hotărârea nr. 253 privind desemnarea mandatarului societăţii Transport Urban Public S.R.L.   Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa extraordinară din data de 22.11.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind […]
29 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 252 privind aprobarea modalităţii de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului turda în perioada 16 decembrie 2019- 16 decembrie -2024 a documentaţiei în vederea atribuirii şi atribuirea prestării serviciului

Hotărârea nr. 252 privind aprobarea modalităţii de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului turda în perioada 16 decembrie 2019- 16 […]
29 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 251 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotărârea nr. 251 privind rectificarea bugetului pe anul 2019   Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din 22.11.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul […]
X