Anul 2019

29 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 250 privind acordarea unui împrumut temporar de la bugetul municipiului Turda, către societatea Transport Urban Public SRL

Hotărârea nr. 250 privind acordarea unui împrumut temporar de la bugetul municipiului Turda, către societatea Transport Urban Public SRL   Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din 22.11.2019; Luând […]
20 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 249 privind aprobarea schimbării de destinaţie a unor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Turda din imobile cu destinaţia de unităţi de învăţământ în imobile cu altă destinaţie

Hotărârea nr. 249 privind aprobarea schimbării de destinaţie a unor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Turda din imobile cu destinaţia de unităţi de învăţământ în imobile cu altă destinaţie   Consiliul […]
20 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 248 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotărârea nr. 248 privind rectificarea bugetului pe anul 2019   Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din 06.11.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul […]
20 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 247 privind aprobarea proiectului “Energy Audit on HVAC and lighting systems in several public buildings in Turda” și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 247 privind aprobarea proiectului “Energy Audit on HVAC and lighting systems in several public buildings in Turda” și a cheltuielilor legate de proiect   Consiliul Local al municipiului Turda întrunit […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 246 privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 9060/07.06.2007

Hotărârea nr. 246 privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 9060/07.06.2007   Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 245 privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 124/19.07.1996

Hotărârea nr. 245 privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 124/19.07.1996   Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 244 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 52192 Turda, prevăzut cu nr. top. 3199/1, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Nicolae Teclu f.n.

Hotărârea nr. 244 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 52192 Turda, prevăzut cu nr. top. 3199/1, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Nicolae Teclu f.n. […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 243 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 53354 Turda, prevăzut cu nr. top. 3995/17/9/1, 3995/17/10/1, 3995/24/1/1, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, Aleea Olt f.n.

Hotărârea nr. 243 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 53354 Turda, prevăzut cu nr. top. 3995/17/9/1, 3995/17/10/1, 3995/24/1/1, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, Aleea Olt […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 242 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 51894 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 51894, în suprafaţă de 1235 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Dr. Ioan Raţiu, nr. 3, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 242 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 51894 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 51894, în suprafaţă de 1235 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 241 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 62108 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 62108, în suprafaţă de 792 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Macilor, nr. 13, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 241 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 62108 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 62108, în suprafaţă de 792 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului […]
X