Anul 2019

9 iunie 2019

Hotărârea nr. 87 privind aprobarea ajustarii tarifelor practicate de catre societatea API Turda SRL pentru ora tarifara, marcaj rurtier longitudinal alb, marcaj rurtier longitudinal galben, marcaj rurtier longitudinal transversal /diverse alb, marcaj rurtier longitudinal/diverse colorat, premarcaj rutier si vopsit borduri

Hotărârea nr. 87 privind aprobarea ajustarii tarifelor practicate de catre societatea API Turda SRL pentru ora tarifara, marcaj rurtier longitudinal alb, marcaj rurtier longitudinal galben, marcaj rurtier longitudinal transversal /diverse alb, marcaj […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 86 privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2018 precum si a raportului administratorului si repartizarea profitului aferent anului 2018, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 86 privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2018 precum si a raportului administratorului si repartizarea profitului aferent anului 2018, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL Consiliul Local al Municipiului Turda […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 85 privind aprobarea prelungirii contractului de mandat al administratorului societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 85 privind aprobarea prelungirii contractului de mandat al administratorului societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL     Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara la data de 23.05.2019; […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 84 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A. aferent exercitiului financiar al anului 2019

Hotărârea nr. 84 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A. aferent exercitiului financiar al anului 2019   Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 83 privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2018, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2018 respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2018 la societatea Domeniul Public Turda S.A.

Hotărârea nr. 83 privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2018, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2018 respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2018 la societatea Domeniul Public Turda S.A. Consiliul […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 82 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2019

Hotărârea nr. 82 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2019   Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta ordinara din […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 81 privind aprobarea transformării a 2 posturi de la Compartimentul Asistenţi Personali, transformarea postului funcţie contractuală de conducere de coordonator personal de specialitate grad II de la locuinţa protejată pentru adulţi cu uşoare probleme de sănătate mintală în funcţie contractuală de conducere de Şef centru II, precum şi aprobarea organigramei, a numărului de personal şi statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Turda

Hotărârea nr. 81 privind aprobarea transformării a 2 posturi de la Compartimentul Asistenţi Personali, transformarea postului funcţie contractuală de conducere de coordonator personal de specialitate grad II de la locuinţa protejată pentru […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 80 privind impozitele și taxele locale , precum și a taxelor speciale pe anul 2020

Hotărârea nr. 80 privind impozitele și taxele locale , precum și a taxelor speciale pe anul 2020     Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară în data de 23.05.2019; […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 79 privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2018-2019

Hotărârea nr. 79 privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2018-2019     Consiliul Local al municipiului […]
9 iunie 2019

Hotărârea nr. 78 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotărârea nr. 78 privind rectificarea bugetului pe anul 2019   Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.05.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului […]
X