Anul 2019

9 iunie 2019

Hotărârea nr. 77 privind utilizarea Fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 77 privind utilizarea Fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.05.2019; Luând în dezbatere proiectul de […]
22 mai 2019

Hotărârea nr. 76 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 76 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării […]
22 mai 2019

Hotărârea nr. 75 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Hotărârea nr. 75 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A. Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta de […]
22 mai 2019

Hotărârea nr. 74 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Hotărârea nr. 74 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare […]
16 mai 2019

Hotărârea nr. 73 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului PAUL CIPRIAN SURUGIU

Hotărârea nr. 73 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului PAUL CIPRIAN SURUGIU Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2019; Luând în […]
16 mai 2019

Hotărârea nr. 72 privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 aprilie – 31 mai 2019, aprobat prin HCL nr. 52/28.03.2019

Hotărârea nr. 72 privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 aprilie – 31 mai 2019, aprobat prin HCL nr. 52/28.03.2019 Consiliul Local al Municipiului […]
16 mai 2019

Hotărârea nr. 71 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Castanilor nr.6, judeţul Cluj, către Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori ,,Oameni pentru Oameni” Turda

Hotărârea nr. 71 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Castanilor nr.6, judeţul Cluj, către Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori ,,Oameni pentru Oameni” Turda Consiliul Local al […]
16 mai 2019

Hotărârea nr. 70 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Turda, str. Libertăţii, nr. 9, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 70 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Turda, str. Libertăţii, nr. 9, judeţul Cluj   Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit […]
16 mai 2019

Hotărârea nr. 69 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 375 mp, situat în Turda, str. Ion Corvin, nr. 1B, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 69 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 375 mp, situat în Turda, str. Ion Corvin, nr. 1B, judeţul Cluj Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit […]
16 mai 2019

Hotărârea nr. 68 privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru modificarea suprafeţei pentru imobilul înscris în CF. nr. 56836 Turda, nr. cadastral 2064, situat în Turda, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 23 A, judeţul Cluj, în suprafaţă de 537 mp.

Hotărârea nr. 68 privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru modificarea suprafeţei pentru imobilul înscris în CF. nr. 56836 Turda, nr. cadastral 2064, situat în Turda, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 23 A, judeţul […]
X