Anul 2019

13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 240 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 61372 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 61372, în suprafaţă de 349 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Lianelor, nr. 6A, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 240 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 61372 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 61372, în suprafaţă de 349 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 239 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 60826 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 60826, în suprafaţă de 632 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Constructorilor, nr. 34, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 239 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 60826 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 60826, în suprafaţă de 632 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 238 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 62106 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 62106, în suprafaţă de 487 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Baladei, nr. 1, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 238 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 62106 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 62106, în suprafaţă de 487 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 237 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 53716 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 53716, în suprafaţă de 1012 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Lotus, nr. 8, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 237 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 53716 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 53716, în suprafaţă de 1012 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 236 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 58811 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 58811, în suprafaţă de 326 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Dr. Ioan Raţiu, nr. 3-5, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 236 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 58811 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 58811, în suprafaţă de 326 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 235 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 59242 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 59242, în suprafaţă de 349 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Zorilor, nr. 1B, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 235 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 59242 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 59242, în suprafaţă de 349 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 234 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 60009 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 60009, în suprafaţă de 507 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Tineretului, nr. 16A, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 234 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 60009 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 60009, în suprafaţă de 507 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 233 privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Municipiului Turda, a Consiliului Local a Municipiului Turda, a Instituţiei Primarului Municipiului Turda, precum şi a Comisiei Locale de Fond Funciar Turda

Hotărârea nr. 233 privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Municipiului Turda, a Consiliului Local a Municipiului Turda, a Instituţiei Primarului Municipiului Turda, precum şi a […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 232 privind luarea unor măsuri referitoare la procedura de selecţie a unui membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Domeniul Public Turda SA

Hotărârea nr. 232 privind luarea unor măsuri referitoare la procedura de selecţie a unui membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Domeniul Public Turda SA   Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 231 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L

Hotărârea nr. 231 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L   Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din […]
X