Anul 2019

5 august 2019

Hotărârea nr. 133 privind alocarea imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 25, jud.Cluj,- demisol si parter -pentru implementarea proiectului “Centrul pentru initiative de tineret, voluntariat si implicare in comunitate”

Hotărârea nr. 133 privind alocarea imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 25, jud.Cluj,- demisol si parter -pentru implementarea proiectului “Centrul pentru initiative de tineret, voluntariat si implicare in […]
5 august 2019

Hotărârea nr. 132 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 132 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare […]
5 august 2019

Hotărârea nr. 131 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 131 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare […]
5 august 2019

Hotărârea nr. 130 privind aprobarea PROCEDURII DE LUCRU de decontare a serviciilor de salubrizare prestate de S.C. PRIVAL ECOLOGIC SERVIS S.A. către locuitorii din municipiul Turda care nu au contract de salubrizare încheiat

Hotărârea nr. 130 privind aprobarea PROCEDURII DE LUCRU de decontare a serviciilor de salubrizare prestate de S.C. PRIVAL ECOLOGIC SERVIS S.A. către locuitorii din municipiul Turda care nu au contract de salubrizare […]
5 august 2019

Hotărârea nr. 129 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție și a încheierii majorității contractelor de achiziție din cadrul proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona industrială a municipiului Turda”

Hotărârea nr. 129 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție și a încheierii majorității contractelor de achiziție din cadrul proiectului „Modernizarea […]
5 august 2019

Hotărârea nr. 128 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare si modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judetul Cluj in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala

Hotărârea nr. 128 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare si modernizare […]
5 august 2019

Hotărârea nr. 127 privind execuţia bugetului pe trimestrul II 2019

Hotărârea nr. 127 privind execuţia bugetului pe trimestrul II 2019   Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.07.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind execuţia […]
5 august 2019

Hotărârea nr. 126 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei FĂGĂDAR CORINA

Hotărârea nr. 126 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei FĂGĂDAR CORINA   Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 24.07.2019; Luand in dezbatere proiectul de […]
26 iulie 2019

Hotărârea nr. 125 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire baza sportiva tip 2” din Municipiul Turda, str. Tineretului nr.6, judeţul Cluj”

Hotărârea nr. 125 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – […]
26 iulie 2019

Hotărârea nr. 124 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire baza sportiva tip 1” din Municipiul Turda, str. Stadionului F.N., judeţul Cluj”

Hotărârea nr. 124 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – […]
X