Anul 2019

13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 230 privind aprobarea modificării Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2019, Anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 230 privind aprobarea modificării Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2019, Anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 229 privind aprobarea contribuţiei proprii a UAT MUNICIPIUL TURDA în cadrul contractului de finanţare rambursabilă nr. 16/03.10.2019 încheiat în conformitate cu prevederile OUG 114/2018 şi a Normelor metodologice aprobate prin Ordinul Comun MFP-CNSP nr.2023/173/2019 de până la 35.279.771 lei pe o perioadă de 20 de ani

Hotărârea nr. 229 privind aprobarea contribuţiei proprii a UAT MUNICIPIUL TURDA în cadrul contractului de finanţare rambursabilă nr. 16/03.10.2019 încheiat în conformitate cu prevederile OUG 114/2018 şi a Normelor metodologice aprobate prin […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 228 privind aprobarea preţurilor practicate de societatea Domeniul Public Turda S.A.

Hotărârea nr. 228 privind aprobarea preţurilor practicate de societatea Domeniul Public Turda S.A.   Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 31.10.2019; Luând în dezbatere proiectul de […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 227 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Direcția de Asistență Socială Turda

Hotărârea nr. 227 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Direcția de Asistență Socială Turda   Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019; Luând […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 226 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotărârea nr. 226 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din 31.10.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019, […]
13 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 225 privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2019

Hotărârea nr. 225 privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2019   Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind execuţia […]
25 octombrie 2019

Hotărârea nr. 224 privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019, aprobat prin HCL nr. 102/23.05.2019

Hotărârea nr. 224 privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019, aprobat prin HCL nr. 102/23.05.2019   Consiliul Local al […]
25 octombrie 2019

Hotărârea nr. 223 privind aprobarea devizului general centralizator revizuit al proiectului „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda, construire autobază și amenajare parcare de tip park&ride” și a devizelor generale, revizuite, ale investițiilor componente

Hotărârea nr. 223 privind aprobarea devizului general centralizator revizuit al proiectului „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda, construire autobază și amenajare parcare de tip park&ride” și a devizelor generale, […]
25 octombrie 2019

Hotărârea nr. 222 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotărârea nr. 222 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din 23.10.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019, […]
8 octombrie 2019

Hotărârea nr. 221 privind aprobarea modificării numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 221 privind aprobarea modificării numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda   […]
X