Anul 2019

2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 196 privind aprobarea proiectului “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4” și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 196 privind aprobarea proiectului “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4” și a cheltuielilor legate de proiect Consiliul Local al municipiului Turda […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 195 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4” și a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 195 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4” și a indicatorilor tehnico-economici   Consiliul Local al […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 194 privind deplasarea d-lui Cristian Octavian Matei, în calitate de Primar al municipiului Turda, la Illgau, Elveția, în perioada 24-28 septembrie 2019

Hotărârea nr. 194 privind deplasarea d-lui Cristian Octavian Matei, în calitate de Primar al municipiului Turda, la Illgau, Elveția, în perioada 24-28 septembrie 2019   Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 193 privind recuperarea sumelor avansate de Municipiul Turda pentru acoperirea contributiei asociatiilor de proprietari in vedereea implementarii cererii de finantare din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale

Hotărârea nr. 193 privind recuperarea sumelor avansate de Municipiul Turda pentru acoperirea contributiei asociatiilor de proprietari in vedereea implementarii cererii de finantare din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 192 privind aprobarea demararii procedurilor în vederea constituirii unei societăţi de turism balnear având ca asociat unic societatea SALINA TURDA S.A.

Hotărârea nr. 192 privind aprobarea demararii procedurilor în vederea constituirii unei societăţi de turism balnear având ca asociat unic societatea SALINA TURDA S.A.   Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 191 privind aprobarea realizării în Municipiul Turda a unei statui ecvestre –omagiu adus domnitorului unificator Mihai Viteazu

Hotărârea nr. 191 privind aprobarea realizării în Municipiul Turda a unei statui ecvestre –omagiu adus domnitorului unificator Mihai Viteazu   Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 190 privind modificarea anexei la HCL nr. 43 din 28.03.2019 referitoare la Programul de activitati cultural artistice si educative organizate de Municipiul Turda in anul 2019

Hotărârea nr. 190 privind modificarea anexei la HCL nr. 43 din 28.03.2019 referitoare la Programul de activitati cultural artistice si educative organizate de Municipiul Turda in anul 2019   Consiliul Local al […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 189 privind aprobarea suplimentării cu 15 locuri la Cresa nr. 5 din Municipiul Turda

Hotărârea nr. 189 privind aprobarea suplimentării cu 15 locuri la Cresa nr. 5 din Municipiul Turda   Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2019. Luând în […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 188 privind aprobarea implementării cu prioritate a proiectelor de interes public in vederea reabilitarii si modernizarii infrastructurii urbane si de interes local, apartinand domeniului public din municipiul Turda

Hotărârea nr. 188 privind aprobarea implementării cu prioritate a proiectelor de interes public in vederea reabilitarii si modernizarii infrastructurii urbane si de interes local, apartinand domeniului public din municipiul Turda   Consiliul […]
2 septembrie 2019

Hotărârea nr. 187 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotărârea nr. 187 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinara din data de 29.08.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
X