Anul 2019

15 mai 2019

Hotărârea nr. 57 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 57 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul […]
15 mai 2019

Hotărârea nr. 56 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2019

Hotărârea nr. 56 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa de îndată din data de 19.04.2019. Având în […]
15 aprilie 2019

Hotărârea nr. 55 privind aprobarea Conventiei de esalonare la plata a sumelor la care este obligat Municipiul Turda conform Deciziei nr. 296/2018 emisa de Curtea de Apel Cluj in dosarul nr. 11647/117/2013.

Hotărârea nr. 55 privind aprobarea Conventiei de esalonare la plata a sumelor la care este obligat Municipiul Turda conform Deciziei nr. 296/2018 emisa de Curtea de Apel Cluj in dosarul nr. 11647/117/2013. […]
9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 54 privind interzicerea accesului și deplasării vehiculelor cu tracțiune animală precum și a vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în municipul Turda

Hotărârea nr. 54 privind interzicerea accesului și deplasării vehiculelor cu tracțiune animală precum și a vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în municipul Turda Consiliul Local al municipiului Turda, […]
9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 53 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor Turda

Hotărârea nr. 53 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor Turda   Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019; Luând […]
9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 52 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 aprilie – 31 mai 2019

Hotărârea nr. 52 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 aprilie – 31 mai 2019   Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa […]
9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Turda

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din […]
9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 50 privind aprobarea proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI „DR. ION RAȚIU” și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 50 privind aprobarea proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI „DR. ION RAȚIU” și a cheltuielilor legate de proiect Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de […]
9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a […]
9 aprilie 2019

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a cheltuielilor legate de […]
X