Anul 2020

11 februarie 2020

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea achiziţiei de active pentru societatea Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea achiziţiei de active pentru societatea Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedinta extraordinară în data de 05.02.2020. Luând în […]
11 februarie 2020

Hotărârea nr. 24 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar al anului 2020 şi a Programului de investiţii al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, anexă la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda

Hotărârea nr. 24 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar al anului 2020 şi a Programului de investiţii al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, anexă la […]
11 februarie 2020

Hotărârea nr. 23 privind utilizarea Excedentului bugetar pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 23 privind utilizarea Excedentului bugetar pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 05.02.2020; Având în vedere proiectul de hotărâre […]
5 februarie 2020

Hotărârea nr. 22 privind atribuirea în regim de închiriere a unui spaţiu situat administrativ în Turda, str. Republicii nr.15, către Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate – PLUS Turda

Hotărârea nr. 22 privind atribuirea în regim de închiriere a unui spaţiu situat administrativ în Turda, str. Republicii nr.15, către Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate – PLUS Turda Consiliul Local  al Municipiului […]
5 februarie 2020

Hotărârea nr. 21 privind aprobarea închirierii a unui spaţiu din imobilul situat administrativ în Turda, str. Republicii nr. 15, către Asociaţia Partida Romilor “Pro Europa” – Sucursala Turda

Hotărârea nr. 21 privind aprobarea închirierii a unui spaţiu din imobilul situat administrativ în Turda, str. Republicii nr. 15, către Asociaţia Partida Romilor “Pro Europa” – Sucursala Turda Consiliul Local  al Municipiului […]
5 februarie 2020

Hotărârea nr. 20 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a unui imobil teren situat în Municipiul Turda, str. Aviatorilor, f.n., judeţul Cluj

Hotărârea nr. 20 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a unui imobil teren situat în Municipiul Turda, str. Aviatorilor, f.n., judeţul Cluj Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din […]
5 februarie 2020

Hotărârea nr. 19 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, str. Frăgărişte, f.n., înscris în CF nr. 50247 Turda, nr. top. 3970/1/1, în suprafaţă de 26731 mp

Hotărârea nr. 19 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, str. Frăgărişte, f.n., înscris în CF nr. 50247 Turda, nr. top. 3970/1/1, în suprafaţă de 26731 […]
5 februarie 2020

Hotărârea nr. 18 privind aprobarea proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Vest a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 18 privind aprobarea proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Vest a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în […]
5 februarie 2020

Hotărârea nr. 17 privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Vest a municipiului Turda”

Hotărârea nr. 17 privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Vest a municipiului Turda” […]
5 februarie 2020

Hotărârea nr. 16 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Turda

Hotărârea nr. 16 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 30.01.2020; Luând în dezbatere proiectul de […]
X