Anul 2020

22 septembrie 2020

Hotărârea nr. 186 privind rectificarea bugetului pe anul 2020

Hotărârea nr. 186 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.09.2020. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
14 septembrie 2020

Hotărârea nr. 185 privind convocarea A.G.A. a societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L. și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.

Hotărârea nr. 185 privind convocarea A.G.A. a societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L. și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a […]
14 septembrie 2020

Hotărârea nr. 184 privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA

Hotărârea nr. 184 privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa extraordinară din data de 11.09.2020; […]
14 septembrie 2020

Hotărârea nr. 183 privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda SA

Hotărârea nr. 183 privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda SA Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa extraordinară din data de 11.09.2020; Luând […]
14 septembrie 2020

Hotărârea nr. 182 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE cu elemente de DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv Devizul General actualizat aferenți obiectivului de investiții : « Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda – CARTIERUL PRIMĂVERII » pentru includerea la finanțare în cadrul Programelor de finanțare aplicabile conform legii

Hotărârea nr. 182 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE cu elemente de DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv Devizul General actualizat aferenți obiectivului de investiții : « Reabilitare și modernizare străzi […]
14 septembrie 2020

Hotărârea nr. 181 privind rectificarea bugetului pe anul 2020

Hotărârea nr. 181 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.09.2020. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
3 septembrie 2020

Hotărârea nr. 180 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 180 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 27.08.2020; Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 coroborat cu art […]
3 septembrie 2020

Hotărârea nr. 179 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 179 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data […]
3 septembrie 2020

Hotărârea nr. 178 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda

Hotărârea nr. 178 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020; Luând […]
3 septembrie 2020

Hotărârea nr. 177 privind aprobarea înființării creșei Josika Miklos cu un număr de 20 de locuri pentru copiii de vârstă ante-prescolară, cu predare în limba maghiară în subordinea Direcției de Asistență Socială Turda precum și a organigramei, statului de funcții, numărului de personal și ROF ale Direcției de Asistență Socială Turda

Hotărârea nr. 177 privind aprobarea înființării creșei Josika Miklos cu un număr de 20 de locuri pentru copiii de vârstă ante-prescolară, cu predare în limba maghiară în subordinea Direcției de Asistență Socială […]
X