Declaratii de avere si de interese 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnitatilor publice, a funcțiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și a Legii 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative declarațiile de avere şi interese se afișează și se mențin pe pagina de internet a intituției.
Declarațiile de avere şi interese se vor publica pe MĂSURA CE SE VOR MODIFICA ȘI COMPLETA CONFORM PREVEDERILOR LEGALE.

 

NumePrenumeDeclarație de avere
Declarație de interese
Candrea
Ştefan Vasile
Vizualizează
Vizualizează
Drânda
Gavrilă
Vizualizează
Vizualizează
Fărgaciu
Ileana Veronica
Vizualizează
Vizualizează
Mureşan
Tamara Verginela
Vizualizează
Vizualizează
Oprea
Monica Mihaela
Vizualizează
Vizualizează
Pap
Călin Daniel
Vizualizează

Vizualizează
Pop
Elisabeta Liana
Vizualizează
Vidrascu
Iulian
Vizualizează
Vizualizează
Vuşcan
Ana Maria
Vizualizează
Vizualizează
X