Implementarea Planului de management și a Regulamentului Sitului de importanță comunitară Sărăturile Ocna Veche, ROSCI0223, prin MASTERPLAN BĂI SĂRATE, PUZ ZONA BĂI SĂRATE ȘI SF CENTRU MULTIFUNCȚIONAL TURDA

Implementarea Planului de management și a Regulamentului Sitului de importanță comunitară Sărăturile Ocna Veche, ROSCI0223, prin MASTERPLAN BĂI SĂRATE, PUZ ZONA BĂI SĂRATE ȘI SF CENTRU MULTIFUNCȚIONAL TURDA

Publicul este invitat să transmită observații-sesizări-propuneri referitoare la documentația de urbanism faza de oportunitate plan urbanistic zonal(PUZ/RLU) cu regulamentul local aferent, având ca obiect: implementarea Planului de management și a Regulamentului Sitului de importanță comunitară Sărăturile Ocna Veche ROSCI0223, Masterplan PUZ zona Băi, Sărat și Studiu de fezabilitate Centru multifunctional Turda cu acces din str.Dr.Valer Moldovan.

Inițiatori: Municipiul Turda, fonduri publice

Perioada de consultare:
13.03.2018.-16.03.2018. pe site-ul Primăriei și expus în holul Primăriei în dreptul cam.15/registratura generală pe panourile de afișaj.
Răspunsurile la observațiile înregistrate se vor transmite în perioada de 17.03.2018.-19.03.2018. prin corespondență sau direct.
Consultarea PUZ este prescrisă conform H.C.L.M.T. nr.178/2013 și este necesară emiterii în prealabil al Avizului de oportunitate, aviz condiție a aprobării PUZ și SF prin Consiliul Local, în baza cărui PUZ/RLU se vor emite autorizațiile de construire în zona aferentă.
Persoana responsabilă cu informarea/consultarea publicului: arhitect șef Dumitru Iosif cam.41, consiler Mihaela Vrabete cam.45, consilier Sara Vass cam.23.

Documente anexate
1. Plan încadrare în zonă – PUZ Masterplan Băi Sărate și SF Centru multifunctional
2. Plan de situație zonă pe suport cadastral – PUZ Masterplan Băi Sărate și SF Centru multifunctional
3. Plan încadrare în PUG amplasamente – PUZ Masterplan Băi Sărate și SF Centru multifunctional
4. Memoriu faza C.U. și de oportunitate

 

X