Informarea Consiliului Director al asociației GAL Urban Turda despre ZUM 4

În data de 24.11. 2017 facilitatorul din cadrul G.A.L. a realizat o informare a Consiliului Director al G.A.L. Turda privind problemele, ideile şi opiniile exprimate şi culese în urma întrunirii publice din ZUM 4. Zona industrială din data de 22.11.2017, ora 15, la care a participat un număr de 56 romi.

Scopul facilitării fiind implicarea şi participarea activă a membrilor comunităţii, mai ales a celor din ZUM, în vederea deprinderii de către aceştia a acelor abilitaţi necesare unui trai decent, tema centrală a acestei informării din cadrul G.A.L. a fost arondată identificării soluţiilor posibile şi organizării consultărilor publice în întreg teritoriul SDL.

Facilitatorul a prezentat Consiliului Director faptul că a organizat o întrunire publică în ZUM 4-Zona industrială, respectând criteriile de participare: minimum 50 persoane din ZUM vizate de SDL, din care minimum 40% femei şi în jur de 20% tineri (16-29 ani), asigurând, de asemenea, participarea rezidenţilor romi corespunzator cu ponderea acestora în populaţia totală a ZUM.

S-a subliniat faptul că, în cadrul discuţiilor de la nivelul întrunirii publice, precum şi dialogul cu membrii Comitetului Director, finalitatea acestei întruniri publice cu o parte semnificativă din membrii comunităţii a vizat, în principal, culegerea de informaţii cu privire la starea de fapt din comunitate, iar rezultatul consultării a fost circumscris în jurul dezideratelor unanim valabile privind valorizarea umană: egalitatea de şanse, egalitatea de gen, inovarea social, dezvoltarea durabilă şi antidiscriminarea.

Facilitatorul a adus la cunoştinţă membrilor Consiliului Director al G.A.L. rezultatele deplasării în teren în cadrul întrunirii publice cu membri ai comunităţii ZUM 4-Zona industrială. Participanţii la întrunire au realizat o listă a problemelor şi dificultăţilor specifice zonei lor, de la spaţiile locative, la gradul redus de ocupare şi nivelul precar de şcolarizare, precum şi aspecte privind interesul manifestat de ei de a se angrena participativ în demersuri de îmbunătăţire a nivelului de trai.

Liderul prezent la întrunirea publică, Dl. Filip Romolos, precum şi expertul pe problemele romilor cu rol în animarea acestora, Dl Mitică Ferencz, au accentuat necesitatea cunoaşterii şi înţelegerii iniţiativelor şi problematicilor care afectează comunitatea.

Trecerea în revistă a inventarului de problematici din ZUM-uri necesită identificarea şi prioritizarea unui inventor de soluţii posibile.

Membrii Consiliului Director susţin importanţa consultării comunităţii în exprimarea părerilor membrilor acesteia cu privire la iniţiative întreprinse de actori externi sau interni comunităţii şi acentuează o resursă esenţial a fi mobilizată: participarea comunităţii în toate fazele unei activităţi, de la identificarea problemelor, la planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor respective.

Principalele probleme, cu care se confrunta cei din comunitate:
• Lipsa canalizarii este una din cele mai mari probleme in comunitate
• Introducerea unor autobuze – in special pentru elevi ar fi util
• Este noroi in comunitate – lipsa asfaltarii e o problema majora a comunitatii
• Locuinte fara utilitati
• Este necesara igienizarea si deratizarea comunitii

Intocmit:
Expert facilitator Moduna Maria Stanca

X