Informarea Consiliului Director al asociației GAL Urban Turda despre ZUM 5

În data de 24.11.2017 facilitatorul din cadrul G.A.L. a realizat o informare a Consiliului Director al G.A.L. Turda privind problemele, ideile şi opiniile exprimate şi culese în urma întrunirii publice din ZUM 5. Comunitatea Barbu Lăutaru din data de 23.11.2017, ora 11, la care a participat un număr de 62 romi.

Scopul facilitării fiind implicarea şi participarea activă a membrilor comunităţii, mai ales a celor din ZUM, în vederea deprinderii de către aceştia a acelor abilitaţi necesare unui trai decent, tema centrală a acestei informării din cadrul G.A.L. a fost arondată comunicării şi discutării aspectelor despre prioritizarea măsurilor necesare propuse în cadrul consultărilor din teritoriu, cu precădere în ZUM şi structurarea deciziei finale cu privire la conţinutul strategiei de dezvoltare locală şi cu lista indicativă de intervenţii.

Facilitatorul a prezentat Consiliului Director faptul că a organizat o întrunire publică în ZUM 5- Comunitatea Barbu Lăutaru, respectând criteriile de participare: minimum 50 persoane din ZUM vizate de SDL, din care minimum 40% femei şi în jur de 20% tineri (16-29 ani), asigurând, de asemenea, participarea rezidenţilor romi corespunzator cu ponderea acestora în populaţia totală a ZUM.

S-a subliniat faptul că, în cadrul discuţiilor de la nivelul întrunirii publice, precum şi în dialogul cu membrii Comitetului Director, finalitatea acestei întruniri publice cu o parte semnificativă din membrii comunităţii a vizat, în principal, culegerea de informaţii cu privire la starea de fapt din comunitate, iar rezultatul consultării a fost circumscris în jurul dezideratelor unanim valabile privind valorizarea umană: egalitatea de şanse, egalitatea de gen, inovarea socială, dezvoltarea durabilă şi antidiscriminarea.

Facilitatorul a adus la cunoştinţă membrilor Consiliului Director al G.A.L. rezultatele deplasării în teren în cadrul întrunirii publice cu membri ai comunităţii ZUM 5- Comunitatea Barbu Lăutaru. Participanţii la întrunire au realizat o listă a problemelor şi dificultăţilor specifice zonei lor, de la spaţiile locative aglomerate, la gradul redus de ocupare şi nivelul precar de şcolarizare, precum şi aspecte privind interesul manifestat de ei de a se angrena participativ în demersuri de îmbunătăţire a nivelului de trai.

Liderii prezenţi la întrunirea publică, Dl. Filip Romolos, Teodor Drogo, precum şi expertul pe problemele romilor cu rol în animarea acestora, Dl Mitică Ferencz, au accentuat necesitatea cunoaşterii şi înţelegerii iniţiativelor şi problematicilor care afectează comunitatea.

Membrii Consiliului Director susţin importanţa consultării comunităţii în exprimarea părerilor membrilor acesteia cu privire la iniţiative întreprinse de actori externi sau interni comunităţii şi acentuează o resursă esenţial a fi mobilizată: participarea comunităţii în toate fazele unei activităţi, de la identificarea problemelor, la planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor respective.

Principalele probleme din comunitate:
• Locuintele construite de cei din comunitate nu sunt/nu pot fi intabulate
• Canalizarea lipseste, asta ingreuneaza viata celor din comunitate
• Lipsa utilitatilor in multe locuinte
• Lipsa locurilor de munca, sau dificultati la angajare datorita etniei si a lipsei studiilor

Intocmit:
Expert facilitator Moduna Maria Stanca

X