INVITAȚIE DE PARTICIPARE – SERVICII DE PAZĂ LA PIATA AGROALIMENTARA CENTRALA SI LA STADIONUL MUNICIPAL TURDA

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

 

Autoritatea contractantă MUNICIPIUL TURDA, va invită să depuneti oferta pentru următoarea achiziție:

Denumirea achizitie: SERVICII DE PAZĂ LA PIATA AGROALIMENTARA CENTRALA SI LA STADIONUL MUNICIPAL TURDA
Tip contract: Servicii
Cod CPV: 79713000-5 „Servicii de pază”

Descrierea contractelor: Obiectul contractelor este prestarea serviciilor de pază la următoarele obiective:
Contract 1 – Stadionul Municipal Turda, Str Intrarea Stadionului, FN, Mun. Turda, jud. Cluj
– 1 post de pază permanent;
– program de 24 ore/24 ore, inclusiv sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbătoare legale;
Contract 2 – Piata Agroalimentara Centrala, str. Piata Republicii, nr.28, mun. Turda, jud. Cluj:
– 1 post de paza;
– program de 12 ore/24 ore, inclusiv sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbătoare legale, in intervalul orar 18.00-06.00

Valoarea estimată a contractelor: Valoarea totala estimată a contractelor pentru „Servicii de pază”, pe anul 2019, perioada mai – decembrie 2019, este de 180.134 lei fără TVA:
• 116.800 lei fara TVA pentru contract servicii de pază la Stadionul Municipal Turda
• 63.334 lei fara TVA pentru contract servicii de paza la Piata Agroalimentara Centrala

Durata contractului: Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la data de 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii pe primele 4 luni ale anului 2020, sub rezerva existenţei creditelor bugetare apobate cu aceasta destinatie.

Operatorii economici au obligatia de a depune oferta separat, pentru fiecare obiectiv in parte, la registratura institutiei, din Mun. Turda, str. P-ta 1 decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, pana la data de 16.04.2019 și ora limită 10.00, in plic inchis .
In situatia in care vor exista 2 oferte identice ca pret si ca valoare se va solicita reofertarea.

Anexat ofertei, se vor prezenta următoarele documente:

• Licenţa de funcţionare eliberată în condiţiile prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, în copie lizibilă, cu menţiunea”conform cu originalul”, si sa fie valabila la data depunerii ofertelor;
• Poliţa de Asigurare;
• Contractele privind experienta similara prevazute la pct. 7;
• avizarea de catre Politie a dispeceratului de monitorizare sisteme alarmare la efractie;
• Anexa 1b a Regulamentului de Organizare si Functionare – avizata de Politie, si care va include si Municipiul Turda.
• Formularele anexate acestei proceduri, completate: declaratia privind acceptarea clauzelor contractuale si formularele 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5, 6.

 

Documente
Formulare
Caiet de sarcini
Invitatie

X