Lansare proiect “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Turda, Piața Republicii nr. 43 și str. Libertății nr. 2, bl. 53”

Lansare proiect
“Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Turda, Piața Republicii nr. 43 și str. Libertății nr. 2, bl. 53”

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4443/ 27.06.2019, Cod SMIS: 121630, pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Turda, Piața Republicii nr. 43 și str. Libertății nr. 2, bl. 53”

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Obiectivul specific A – Clădiri rezidențiale.
Obiectivul General al proiectului consta in cresterea eficientei energetice a ansamblurilor de locuinte rezidentiale alcatuite din blocul nr. 53, situat pe strada Libertatii nr. 2 si a blocului situat pe strada Republicii nr. 43 prin realizarea unor lucrari de îmbunătățire a izolației termice a anvelopei clădirii, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare electrice, inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata etc. cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice avand ca scop: – Imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior – Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice – Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire – Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie, conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie.

Proiectul are ca obiective specifice :
1. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera la finalul implementarii proiectului (2020) de la 309.45 tone CO2/an (emisiile initiale) la 151.20 tone CO2/an ca urmare a implementarii unor masuri de crestere a eficentei energetice la nivelul a doua ansambluri rezidentiale.
2. Reducerea pana in anul 2020 a consumului de energie primara de la1,828,433.02 kwh/ m2/an (consumul initial) la 941,666.42 kwh/ m2/an ca urmare a implementarii unor masuri de imbunatatire a eficientei energetice a doua ansambluri rezidentiale.
3. Cresterea numarului de gospodarii cu o clasificare mai buna a consumului de energie pana in anul 2020, prin implementarea unor masuri de eficientizare energetica la nivelul a 80 de apartamente.
4. Reducerea consumului de energie termica pentru incalzirea spatiilor pana in anul 2020 de la 448,220.00 kwh/m2/an (consum initial) la 148,150.00 kwh/m2/an ca urmare a unor masuri de crestere a eficientei energetice a doua ansambluri rezidentiale.

Proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Turda, Piața Republicii nr. 43 și str. Libertății nr. 2, bl. 53” are o valoare totală de 2.811.498,87 lei, din care:
• 1.248.435,36 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
• 220.312,13 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
• 979.164,99 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
• 363.586,39 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.
Perioada de implementare a proiectului este de 46 de luni, respectiv între data de 22.12.2016 și 30.09.2020 aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Date de contact:
Raluca ȘPAN – coordonator de proiect
Consilier superior – Serviciul Finanțari Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
email: proiecte@primariaturda.ro

 

X