Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 13 octombrie 2017, ora 08.30

Sedinta de indata a Consiliului local al municipiului Turda din data de 13 octombrie 2017 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1817/12.10.2017 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 16 consilieri locali.

Presedinte de sedinta ales este Dl. Emil Moldovan.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operatiunii de alipire a unor imobile situate administrativ in Municipiul Turda, Aleea Obeliscului.
-iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.Probleme ale Arhitectului Sef:
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ si RLU aferent- Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui parc public in Municipiul Turda.
– iniţiator: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.Probleme ale Serviciului Finantari Externe si Relatii Internationale:
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „ Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui parc public in Municipiul Turda”.
Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
– iniţiator: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 3 Hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
EMIL MOLDOVAN

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

 

X