Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 18 august 2017, ora 10.00

Sedinta de indata a Consiliului local al municipiului Turda din data de 18 august 2017 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1339/16.08.2017 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 15 consilieri locali.

Presedinte de sedinta ales este Dl. Salagean Aron Adrian.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operatiunii de dezlipire a imobilului inscris in CF nr. 62893 Turda, nr. Cadastral 62893;
-iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii unor pozitii din anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/1999;
– iniţiator: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 2 Hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SALAGEAN ARON ADRIAN

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X