Minuta sedintei extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 07 august 2017, ora 10.00

Sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 07 august 2017 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1304/04.08.2017 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 17 consilieri locali.

Presedinte de sedinta ales este Dl. Salagean Aron Adrian.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1.Probleme ale Direcţiei Economice:
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda.
iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 27 alin. 3 al sectiunii a IV-a “Comisii de specialitate” din Regulamentul de Organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 123/2016 privind aprobarea regulamentului de Organizare si functionare al Consiliului local al municipiului Turda.
– Initiatori consilierii locali : Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius Adrian, Bogdanffy Gabor Norbert;

3.Probleme ale Serviciului Finantari Externe si Relatii Internationale:
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a municipiului Turda la Hodmezovasarhely – Ungaria, în perioada 18 – 21 august 2017;
– iniţiator: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 4 Hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SALAGEAN ARON ADRIAN

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X