Minuta sedintei extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 10 iulie 2017, ora 10.00

Sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 10 iulie 2017 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1137/04.07.2017 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 16 consilieri locali.

Presedinte de sedinta ales este Dl. Salagean Aron Adrian.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1 1.Probleme ale Direcţiei Economice:
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
1 2.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rezolutiunea contractului de lucrari nr. 7534/2010
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotararii nr. 338/2016 a Consiliului Local al municipiului Turda?
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian, consilier local Salagean Aron Adrian
2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Municipiului Turda pentru demararea de catre Sociatatea Salina Turda SA a proiectului de investitii:”Dezvoltarea turistica a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif si prin modernizarea Bazei de Tratament din Salina Turda”.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru intocmirea studiului de fezabilitate al proiectului de investitii:” Dezvoltarea turistica a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif si prin modernizarea Bazei de Tratament din Salina Turda”.
– iniţiator: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
1 2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii anexei 4 – program de investitii, dotari si susele de finantare- din bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii Salina Turda SA”.
2 – iniţiator: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3 3.Probleme ale Casei de Cultura a Municipiului Turda:
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea activitatilor Casei de Cultura a municipiului Turda pe anul 2017;
1 – iniţiator: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
4.Informare privind procedura prealabilă formulată de către Societatea Turism Ariesul SA cu privire la revocarea HCL nr. 127/2017 referitoare la aprobarea aprobarea desfintarii contractului de asociere in participatiune incheiat intre Consiliul Local al municipiului Turda si SC Turism Ariesul SA.
La propunerea initiatorului, proiectul de hotarare de la punctul 2.1 a fost scos de pe ordinea de zi.
Ordinea de zi , astfel modificata, a fost votata cu 15 voturi pentru.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 6 Hotarari ale Consiliului Local.
De asemenea, a fost supusa atentiei plenului forului deliberativ o informare privind procedura prealabila, formulata de catre Societatea Turism Ariesul SA cu privire la revocarea HCL nr. 127/2017 referitoare la aprobarea aprobarea desfiintarii contractului de asociere in participatiune incheiat intre Consiliul Local al municipiului Turda si SC Turism Ariesul SA.
In urma analizarii acesteia, Consiliul Local Turda a hotarat mentinerea actului administrativ a caror revocare s-a solicitat, si pe cale de consecinta respingerea plangerii prealabile formulate de catre SC Turism Ariesul SA.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SALAGEAN ARON ADRIAN

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

AP. PERMANENT CL,
ADRIAN IOAN VANA

X