Minuta sedintei extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 20 iulie 2017, ora 14.00

Sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 20 iulie 2017 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1195/04.14.2017 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 17 consilieri locali.

Presedinte de sedinta ales este Dl. Salagean Aron Adrian.

Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1 1.Probleme ale Direcţiei Economice:
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.
 iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
 1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentarii numarului burselor de merit si suma aferenta acestora ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din municipiul Turda pentru anul scolar 2016-2017.
 – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
1 2.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta juridica si de reprezentare a intereselor municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
1 3.Probleme ale Serviciului Finantari Externe si Relatii Internationale:
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Municipiului Turda 2017-2023-2030”.
1 – iniţiator: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.2..PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventie ( D.A.L.I) la obiectiv “Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera si utilitati din corpul drumului in Baile Turda” si a principalilor indicatori tehnico-economici.
 iniţiator: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
 3.3..PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera si utilitati din corpul drumului in Baile Turda” si a cheltuielilor legate de proiect.
 – iniţiator: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
1 4.Probleme ale Muzeului de Istorie Turda:
4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor masuri cu caracter administrativ referitoare la Muzeul de istorie Turda, institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
1 – iniţiator: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 7 Hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SALAGEAN ARON ADRIAN

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X