Minuta sedintei de îndata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 22 februarie 2018, ora 10.00

Sedinta de indata a Consiliului local al municipiului Turda din data de 22 februarie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 419/21.02.2018, si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 19 consilieri locali.

Presedinte de sedinta ales este Dl. Micu Ovidiu Dorel.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, piaţa Republicii nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Restaurarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Castrului legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 3 Hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MICU OVIDIU DOREL

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X