Minuta sedintei  de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din  data de 03 octombrie 2017, ora 13.00

Sedinta de indata a Consiliului local al municipiului Turda din data de 03 octombrie 2017 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1543/02.10.2017 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 18 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Moldovan Emil.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1.Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului Creşterea eficienţei energetice şi reabilitarea clădirii Serviciului Public Poliţia Locală a Municipiului Turda şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 2.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Turda la constituirea asociaţiei GAL Urban Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda la constituirea asociaţiei GAL Urban Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 3 Hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MOLDOVAN EMIL

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

 

X