Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 12 martie 2018, ora 10.00

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 12 martie 2018, ora 10.00

 

Sedinta de indata a Consiliului local al municipiului Turda din data de 12 martie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 510/09.03.2018 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 19 consilieri locali.

Presedinte de sedinta ales este Dna. Pirlea Daniela.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1. . Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea realizării trecerii unei suprafeţe de teren din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al Statului Român.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea transmiterii unei suprafeţe de teren din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62890 Turda, nr. cadastral 62890.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 61100, CF nr. 61136 şi CF nr. 61138.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Serviciul Public de Asistenţă Socială Turda a unei părţi din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str. Avam Iancu nr. 12.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei lunare a Municipiului Turda în calitate de membru al Asociaţiei GAL URBAN TURDA.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda la Torontaltorda (Serbia), în perioada 16-18 martie 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului de Asistenţă Socială Turda:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei lunare a Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda în calitate de membru al Asociaţiei GAL URBAN TURDA.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 9 Hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DANIELA PÎRLEA
SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X