Nota informativă

Nota informativă
privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul din 14 octombrie 2004

Conform Hotararii de Guvern nr. 1723 din 14 octombrie 2004, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, se menționează ca la începutul fiecărui an, primarii comunică fiecărui contribuabil, în scris principalele activități de interes public desfășurate în anul încheiat, precum și obiectivele și sarcinile pentru anul în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la hotărâre.
Scrisorii i se anexează „Înștiințarea de plată” referitoare la obligațiile fiscale pentru anul în curs, precum și precizări privind facilitățile la achitarea acestora și modalitățile de plată.
Dorim să precizăm că ,,înștiințarea de plată” este un act administrativ fiscal, care conține date cu caracter personal și care se comunică în conformitate cu art. 47 alin. 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ,, 3) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului sau curatorului acestora, la domiciliul fiscal, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire”.
La nivelul U.A.T Turda sunt deschise 46.559 poziții de rol din care active 30.557 .
Costurile de expediere pentru scrisorile recomandate cu confirmare de primire sunt stabilite de CN Poșta Română la 6.30 lei per scrisoare, la care se adaugă costurile de tipărire și împlicuire.
Conform achiziției de servicii din data de 06.02.2019, de la ofertantul INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL, prețul pe scrisoare recomandată cu confirmare de primire este de 4.10 lei care include serviciile de tipărire, împlicuire și expediere a documentelor administrative fiscale, care conțin date cu caracter personal și care se comunică în conformitate cu art. 47 alin. 3 din Legea nr. 207/2015

Director executiv
Elena Farcasan

X