ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 11 APRILIE 2018 – ORA 09,00

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 11 APRILIE 2018 – ORA 09,00

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Direcţiei Tehnice – Serviciul Dezvoltare Publică şi Investiţii:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Turda nr. 6 din 30.01.2017 referitoare la aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 63.028.759,25 lei, în vederea refinanţării împrumuturilor contractate de la Dexia Credit Local (nr. 100.698/ 09.12.2008) şi/sau CEC Bank S.A. (nr. RQ12014467532578/ 17.04.2012) precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfăşurării celei de a XVIII-a ediţii a evenimentului Zilele Municipiului Turda în perioada 17, 18, 19 august 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru închirierea de spaţii în cadrul evenimentului Zilele Municipiului Turda , ediţia a XVIII – a.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în parteneriat cu Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda a semifinalei Cupei Challenge EHF.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X