ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 12 MAI 2017 ORA 09,00 

1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală.

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfăşurării celei de a XVII – a ediţii a evenimentului Zilele municipiului Turda în perioada 18, 19, 20 august 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor practicate pentru închirierea de spaţii în cadrul evenimentului Zilele municipiului Turda, ediţia a XVII-a.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociaţiei Club Sportiv Sticla Arieşul Turda, în vederea exercitării drepturilor de asociat în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

1.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în parteneriat cu Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda a finalei Cupei Challenge EHF.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

1.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dobândirii de către Societatea Domeniul Public Turda SA a calităţii de asociat la Societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

1.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cooptării unui nou asociat prin majorarea capitalului social la Societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

1.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 137/20.04.2017 referitoare la exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea transmiterii podului peste râul Arieş, situat pe DN1 – KM 444+840, cu titlu gratuit din domeniul public al municipiului Turda, judeţul Cluj în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

2. Probleme ale Arhitectului Şef.

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: “Sala de sport competitionala de nivel international, Baza sportiva Turda, in municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

 

X