ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2018 ORA 13,00 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2018 ORA 13,00 

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea Fondului de rulment pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării numărului de locuri la Creşa nr. 4 din Turda pentru 15 copii.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X