ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2017 ORA 08,30 

1. Probleme ale Serviciului Administratie Publica Locala

1.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operatiunii de alipire a unor imobile situate administrativ in Municipiul Turda , Aleea Obeliscului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Arhitectului Sef

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ si RLU aferent – Regenerarea Zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui parc public in Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului ‘Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public in municipiul Turda’ si a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X